fbpx
วิกิพีเดีย

คณะดอมินิกัน

คณะนักเทศน์ (อังกฤษ: Order of Preachers; ละติน: Ordo fratrum Praedicatorum) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า คณะดอมินิกัน (Dominican Order/Dominicans) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่ก่อตั้งโดยนักบุญดอมินิกเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ประเทศฝรั่งเศส ใช้วินัยของนักบุญออกัสตินเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนักบวช และสมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 3 ทรงให้การรับรองในปี ค.ศ. 1216

คณะนักเทศน์
ชื่อย่อOP
ก่อตั้งราวคริสต์ศตวรรษที่ 13
ประเภทคณะนักบวชคาทอลิก
สํานักงานใหญ่ซานตา ซาบีนา กรุงโรม ประเทศอิตาลี
บาทหลวงบรูโน กาดอเร
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการคณะนักเทศน์

ในอังกฤษและในบางประเทศจะเรียกนักบวชดอมินิกันว่า “ไฟรเออร์ดำ” (Black friars) เพราะจะสวมเสื้อคลุมสีดำทับแฮบิต (habit) สีขาวข้างใน ซึ่งต่างกับ “ไฟรเออร์ขาว” (White friars) ซึ่งหมายถึงนักบวชคณะคาร์เมไลท์ หรือ “ไฟรเออร์เทา” (Grey friars) ของคณะฟรันซิสกัน ซึ่งความจริงแล้วคณะฟรันซิสกันจะใส่สีน้ำตาล ในฝรั่งเศสนักบวชดอมินิกันบางครั้งก็ถูกเรียกว่า “ฌากอแบ็ง” (Jacobins) เพราะที่ปารีสมีคอนแวนต์ของคณะอยู่ที่โบสถ์แซ็ง-ฌัก-ดูว์-โอ-ปา นอกจากนั้นบางครั้งยังเป็นที่รู้จักกันว่า “Domini canes” หรือ “สุนัขของพระเจ้า” เพราะความที่มีชื่อเสียงว่าเป็นคณะที่มีความจงรักภักดีและเคร่งที่สุด ซึ่งบางครั้งมีผลในทางลบเพราะการพาดพิงไปถึงความเกี่ยวข้องของคณะนี้กับการไต่สวนศรัทธา (Inquisition) นักบวชในคณะนี้จะมีอักษร “O.P.” ท้ายชื่อ

ประเภท

คณะดอมินิกัน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

สมาชิกที่มีชื่อเสียง

ไฟรเออร์
พระสันตะปาปา
บาทหลวง
นักพรตหญิง
  • มาร์กาเรตแห่งฮังการี
สมาชิกคณะชั้นสาม

อ้างอิง

  1. คณะดอมินิกัน Dominican Thailand: ORDER OF PREACHERS. คณะดอมินิกัน. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2553.
  2. ประวัตินักบุญดอมินิก เรียกข้อมูลวันที่ 25 ก.ค. 2553.
  3. "friar". Merriam Webster. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.

แหล่งข้อมูลอื่น

  • เว็ปไซท์ของคณะดอมินิกัน
  • เว็บบล็อกคณะดอมินิกัน

คณะดอม, บทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเ. bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudkhnankethsn xngkvs Order of Preachers latin Ordo fratrum Praedicatorum hruxthiruckknodythwipwa khnadxminikn 1 Dominican Order Dominicans epnkhnankbwchkhathxlikthikxtngodynkbuydxminikemuxtnkhriststwrrsthi 13 thipraethsfrngess ichwinykhxngnkbuyxxkstinepnaenwthanginkardaeninchiwitnkbwch 2 aelasmedcphrasntapapaohonrixusthi 3 thrngihkarrbrxnginpi kh s 1216khnankethsnchuxyxOPkxtngrawkhriststwrrsthi 13praephthkhnankbwchkhathxliksanknganihysanta sabina krungorm praethsxitalimhathikarbathhlwngbruon kadxerewbistewbistthangkarkhnankethsninxngkvsaelainbangpraethscaeriyknkbwchdxminiknwa ifrexxrda Black friars ephraacaswmesuxkhlumsidathbaehbit habit sikhawkhangin sungtangkb ifrexxrkhaw White friars sunghmaythungnkbwchkhnakharemilth hrux ifrexxretha Grey friars khxngkhnafrnsiskn sungkhwamcringaelwkhnafrnsiskncaissinatal infrngessnkbwchdxminiknbangkhrngkthukeriykwa chakxaebng Jacobins ephraathiparismikhxnaewntkhxngkhnaxyuthiobsthaesng chk duw ox pa nxkcaknnbangkhrngyngepnthiruckknwa Domini canes hrux sunkhkhxngphraeca ephraakhwamthimichuxesiyngwaepnkhnathimikhwamcngrkphkdiaelaekhrngthisud sungbangkhrngmiphlinthanglbephraakarphadphingipthungkhwamekiywkhxngkhxngkhnanikbkaritswnsrththa Inquisition nkbwchinkhnanicamixksr O P thaychux enuxha 1 praephth 2 smachikthimichuxesiyng 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunpraephth aekikhkhnadxminikn aebngxxkepn 3 chn idaek khnachnhnung epnkhnankbwchphikkhacar smachikmisthanaepnifrexxr 3 khnachnsxng epnkhnankbwchxaramik smachikmisthanaepnnkphrthying khnachnsam hruxkhnachnsamkhxngnkbuydxminik smachikmi 2 praephth idaek aebberkiwlar khux smachikepnnkbwchthithuxkhaptiyanaebbthrrmda aebbeskhiwlar khux smachikthiimidthuxkhaptiyankhxngnkbwchsmachikthimichuxesiyng aekikhifrexxrphrasntapapasmedcphrasntapapaxinonesntthi 5 smedcphrasntapapaebendiktthi 11 smedcphrasntapapapixusthi 5 smedcphrasntapapaebendiktthi 13bathhlwngdxminikaehngkusman piexotraehngeworna thxms xikhwns xlaebrtus mayusnkphrthyingmarkaertaehnghngkarismachikkhnachnsamkaetrinaaehngsiexna kaetrinaaehngrichchi orsaaehnglima martin ed pxrers hluys edx mngfxrxangxing aekikh khnadxminikn Dominican Thailand ORDER OF PREACHERS khnadxminikn eriykkhxmulwnthi 19 t kh ph s 2553 prawtinkbuydxminik eriykkhxmulwnthi 25 k kh 2553 friar Merriam Webster subkhnemux 2007 06 23 aehlngkhxmulxun aekikhewpisthkhxngkhnadxminikn ewbblxkkhnadxminikn bthkhwamekiywkbsasnakhristniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title khnadxminikn amp oldid 7907063, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม