fbpx
วิกิพีเดีย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (เดิม หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร; ประสูติ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) เป็นอดีตพระวรชายาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระองค์เจ้าชั้นโท
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ขณะทรงประกอบพระกรณียกิจที่ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
พระวรชายา
ดำรงพระยศ3 มกราคม พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2534
ถัดไปศรีรัศมิ์ สุวะดี
พระสวามีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2520–2534)
พระธิดาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ราชสกุลกิติยากร
มหิดล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
พระมารดาท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
ประสูติ13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
ศาสนาพุทธ
พระราชวงศ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 • พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระองค์เป็นทั้งพระภาติยะและอดีตพระสุณิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องจากอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์มีพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวรชายา มีพระธิดาพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ภายหลังการหย่าในปี พ.ศ. 2534 พระองค์ยังมีสถานะเป็นเจ้านายและได้รับการเฉลิมพระนามว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระประวัติ

พระชนม์ชีพในวัยเยาว์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระนามเดิมว่า หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ โรงพยาบาลกายส์ เขตเซาท์วาร์ก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นธิดาคนใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (เดิม: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล) เหตุที่หม่อมหลวงโสมสวลีเกิดที่ลอนดอนสืบเนื่องมาจากบิดา คือ หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ ได้ไปศึกษากฎหมายในอังกฤษหลังพระราชทานน้ำสังข์แล้ว จนเมื่อหม่อมหลวงโสมสวลีมีอายุได้ 2 ปี จึงได้กลับมายังประเทศไทย

นาม โสมสวลี แปลว่า "ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์" คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครอบครัวและสหายในโรงเรียนราชินีมักเรียกสั้น ๆ ว่า "คุณโสม" ส่วนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า "โสม" เฉย ๆ มีน้องสาวเพียงคนเดียวคือหม่อมหลวงสราลี กิติยากร หรือ "คุณน้ำผึ้ง" ซึ่งเป็นนักแสดงและพิธีกร

หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากรได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา รุ่นที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2504 รุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2510 พระองค์ก็ทรงลาออกจากโรงเรียนเดิมและย้ายไปประทับที่เชียงใหม่โดยเข้าเรียนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี และเมื่อบิดาได้ย้ายกลับมายังกรุงเทพมหานคร ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะหนึ่ง แต่ด้วยมิสะดวกต่อการรับส่ง จึงได้ย้ายมาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินี เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ไปยังที่ทำงานของบิดา

หม่อมหลวงโสมสวลีและน้องสาว เติบโตในวังเทเวศร์และได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญ มีพระบิดาไปรับส่งที่โรงเรียน ในวัยเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่งานบ้านด้วยพระองค์เอง เช่น จัดที่นอนให้เป็นระเบียบ กวาดบ้านถูพื้น รวมไปถึงการปลูกผักและตัดหญ้า ทั้งนี้โปรดการประกอบอาหาร และวิชาภาษามากกว่าวิชาใด ๆ แต่พระองค์ไม่ถูกกับวิชาคำนวณ เมื่อพระองค์สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ศ. 2 พระองค์ก็ขอร้องกับบิดามารดา เพื่อขอออกมาศึกษาวิชาที่พระองค์ชอบ

อภิเษกสมรส

 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีหมั้นระหว่างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับหม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรส ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วังสระปทุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการนี้ได้เสด็จออก ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล

พระองค์ทรงตั้งพระครรภ์พระราชกุมารพระองค์แรก แต่ด้วยทรงมีปัญหาความเครียดส่วนพระองค์จึงแท้งพระโอรสขณะมีอายุครรภ์ได้ 4 เดือน ต่อมาจึงตั้งพระครรภ์เป็นครั้งที่สองและก็มีปัญหาด้านความเครียดส่วนพระองค์อีกเช่นกัน จนเกือบคลอดก่อนกำหนดขณะอายุครรภ์ได้ 6 เดือน พระองค์ต้องบรรทมพักผ่อนและให้แพทย์ฉีดยา และมีพระประสูติกาลพระธิดาในเวลาต่อมา คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นั้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยสร้อยพระนาม "พระวรราชาทินัดดามาตุ" หมายถึง "พระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ" ครั้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน ตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วยเป็นพระมารดาผู้ทรงอภิบาลพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ กอปรกับทรงประกอบพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ชีวิตส่วนพระองค์

 
ขณะเสด็จไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2553
 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กับมารยา คาซินสกา ในปี พ.ศ. 2550

พระองค์ชื่นชอบงานฝีมือฝึกฝนด้านหัตถกรรมอย่าง การร้อยพวงมาลัย, จัดดอกไม้ และเย็บปักถักร้อย โดยโปรดงานนิตติ้งมากที่สุด โปรดเลี้ยงสัตว์คือ ปลาทอง หากพระองค์จะเสด็จไปประทับที่ใดก็ต้องเอาปลาทองที่ทรงเลี้ยงไปด้วย โปรดการเล่นเครื่องดนตรี คือ กีตาร์ และเปียโน ดังคำให้สัมภาษณ์ของท่านผู้หญิงพันธุ์สวลีตอนหนึ่งว่า "คุณโสมชอบเล่นกีตาร์ ดิฉัน [ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี] ให้ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร มาสอนเปียโนอยู่เป็นประจำ" นอกจากนี้ยังสามารถทรงเครื่องดนตรีไทยได้บ้าง ได้แก่ ระนาดเอก และฆ้องวง ทั้งนี้ทรงมีพื้นฐานด้านบัลเลต์, ศิลปะการแสดง และการเต้นลีลาศ แต่สิ่งที่พระองค์ชื่นชอบและเป็นที่รู้จักที่สุดคือการประกอบอาหาร ซึ่งพระองค์ได้ทำพระกระยาหารไปถวายยังพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 ในช่วงมหาอุทกภัย พระองค์ก็ทรงประกอบอาหารแจกจ่ายไปยังประชาชนที่ประสบภัยในจังหวัดนครราชสีมา และหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงทอดไก่ประทานแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพด้วยพระองค์เอง

พระองค์เป็นพระมารดาที่ห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียว ทรงกล่าวว่า "ไม่หวงมากนัก แต่มีความเป็นห่วงมากกว่า ทั้งเรื่องความประพฤติ การวางตัว..." และทรงสอนอีกด้วยว่า "...ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้ว ก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วย มีเมตตา..." และจะทรงดุเมื่อพระราชธิดาทรงทำผิด พระองค์เคยกล่าวไว้ในรายการ วูดดี้เกิดมาคุย ว่า "...เราถือคติเลี้ยงวัวให้ผูกรักลูกต้องตี" ด้วยพระองค์ตีสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งที่ยังทรงศึกษาอยู่โรงเรียนราชินีด้วยก้านมะยม เพราะทรงเอาวงเวียนไปทิ่มขาเพื่อน พระองค์เจ้าโสมสวลีจึงตีเพื่อให้พระธิดารู้ว่าเพื่อนก็รู้สึกเจ็บเช่นกัน นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นธิดาที่มีความกตัญญูต่อบุพการี แม้บางปีจะมีพระราชกรณียกิจมาก แต่เมื่อถึงวันแม่แห่งชาติ ก็จะทรงร้อยพวงมาลัยด้วยพระองค์เอง และทรงขับรถยนต์พระที่นั่งไปหาท่านผู้หญิงพันธุ์สวลีที่พระตำหนักปากช่องหรือที่พัทยาเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงประทับที่พักสองแห่งสลับกัน แห่งแรกคือ วังเทเวศร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงเกษม ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางทิศใต้ติดกับวังเทวะเวสม์ ทางทิศตะวันออกติดกับวัดนรนาถสุนทริการาม และประทับคอนโดใจกลางเมืองอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้พระองค์ยังทรงอุปการะสิรพัชรา โสพัชรมณี ชื่อเล่น ใบพลู ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ทรงกล่าวถึงสิรพัชราว่า "...พระองค์หญิงเลี้ยงเขาเป็นลูกอีกคน..." ทั้งนี้ยังทรงติดต่อกับผู้อื่นผ่านทางโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเพื่อนของสิรพัชรา

พระกรณียกิจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ แบ่งเบาพระราชภาระเจ้านายพระองค์อื่นในการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ จนลุล่วงด้วยดี สมกับที่ทรงวางพระราชหฤทัยตลอดมา

และวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ รศ.ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ 3,000 ถุง ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ

โครงการ/มูลนิธิในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีความสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการ และทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ อาทิ

 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์)
 • มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา (ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์)
 • มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
 • มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดพระชนม์ชีพ)
 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
 • มูลนิธิบ้านบางแค
 • มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของศาลเยาวชนและครอบครัว
 • มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
 • มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา
 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
 • โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
 • โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์
 • กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย
 • กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
 • กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
 • สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
 • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
 • สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 • สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ
 • โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
 • วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผลงานการแสดง

ในวัยเยาว์พระองค์เคยแสดงละครโทรทัศน์ครั้งแรกทางช่อง 4 บางขุนพรหม เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ทรงรับบทเป็น นางพิมพิลาไลยในวัยเด็ก และเป็นนักแสดงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง น้ำผึ้งขม (พ.ศ. 2517) ทั้งแสดงละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในบางวาระ นอกจากนี้พระองค์แสดงละครเวทีสองเรื่องคือ "รักษาป่า" และหลังจากอภิเษกสมรสกับอดีตพระราชสวามีก็ทรงแสดงละครเวทีเรื่อง "เกาะสวรรค์" ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ทรงร่วมแสดงในละครเวที เรื่อง ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคัล ในบทนางนิวฮูลู่ ซึ่งเป็นมารดาของซูสีไทเฮา เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากของพระองค์ และในปลายปีเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงร่วมแสดงในละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เรื่อง รักเร่ ทรงรับบทเป็น พร้อมจิต ต่อมาใน พ.ศ. 2559 ทรงร่วมแสดงในละครเวทีเรื่อง ม่านประเพณี ประกาศิตอาญาสวรรค์ ในบทพระมหาเทวีสวรรค์

พระเกียรติยศ

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
 
ธงประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
ลำดับโปเจียม7

พระอิสริยยศ

 • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 – 3 มกราคม พ.ศ. 2520 : หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร
 • 3 มกราคม พ.ศ. 2520 : หม่อมหลวงโสมสวลี มหิดล
 • 3 มกราคม พ.ศ. 2520 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

  เยอรมนีตะวันตก พ.ศ. 2527 Grand Cross (ชั้น 1 พิเศษ) เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  เนปาล พ.ศ. 2527 Member of The Most Glorious Order of Ojaswi Rajanya  
  สเปน พ.ศ. 2530 Knight Grand Cross of The Order of Isabella the Catholic  
  บรูไน Family Order of Brunei 2nd Class - Darjah Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati - D.K. (Seri Utama)  
  ญี่ปุ่น พ.ศ. 2534 ชั้น 1 ชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์  
  เนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2547 Knight Grand Cross เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา  

พรรณพืช และสถานที่อันเนื่องด้วยพระนาม

 
ดวงตราไปรษณียากร ชุด กล้วยไม้พระนาม "โสมสวลี"
 • กล้วยไม้โสมสวลี – มีลักษณะลำต้นขนาด กะทัดรัด สูง 40-50 เซนติเมตร ดอกมีสีม่วงครามอ่อน มีลายเส้นสีขาวอ่อนๆ แฝงอยู่ในกลีบ เมื่อดอกเริ่มบานใหม่ๆจะมีสีเข้ม แต่เมื่อบานเต็มที่สีม่วงของดอกจะสว่างขึ้น ส่วน คอดอกเป็นสีขาว ก้านช่อของดอกไม่ยาวมาก ปลูกเลี้ยงง่าย หากหน่อสุดแล้ว จะออกดอกตลอดทั้งปี จึงเหมาะนำไปทำเป็นกล้วยไม้ประดับชนิดตั้งแสดงทั้งต้นและดอก
 • อาคารโสมสวลี – คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • อาคารโสมสวลี – มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 • อาคารโสมสวลี 48 พรรษา – ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
 • อาคารโสมสวลี – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
 • วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ – จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศาลาโสมสวลี 52 ปี – วัดกระทิง จังหวัดศรีสะเกษ
 • หอคัมภีร์ธรรมกิติยากรในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ – วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชันษา 60 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ – ศาลเจ้าพ่อเสือ จังหวัดนครปฐม
 • พระพุทธนาคนินนาทวรราชาทินัดดามาตุ สัฏฐิวรรษมงคล – พระพุทธรูปประจำวันประสูติ

พงศาวลี

อ้างอิง

เชิงอรรถ
 1. "ความเป็นมาของมูลนิธิ". มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ราชาศัพท์. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2555, หน้า 43
 3. [http://www.royin.go.th/?knowledges= พระเจ้าวรวงศ์เธอ-ตอนที่-2 "พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๓)"] Check |url= value (help). สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 26 พฤษภาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2559. line feed character in |url= at position 36 (help); Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ง): 7. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 5. "Search birth records". findmypast.co.uk. สืบค้นเมื่อ 25 August 2012. KITIYAKARA Soamsawali Southwark London 1957 horizontal tab character in |quote= at position 39 (help)
 6. พระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ กับความเป็นมาของตำแหน่งมกุฎราชกุมาร, หน้า 175
 7. ใกล้เบื้องพระยุคลบาท 'กับลัดดาซุบซิบ', หน้า 100
 8. พระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ กับความเป็นมาของตำแหน่งมกุฎราชกุมาร, หน้า 176
 9. พระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ กับความเป็นมาของตำแหน่งมกุฎราชกุมาร, หน้า 186
 10. สายใยผูกพันอันน่าประทับใจของ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ กับ พระขนิษฐา
 11. เปิดธุรกิจส่วนตัวสะใภ้จิราธิวัฒน์[ลิงก์เสีย]
 12. "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ". โรงเรียนจิตรลดา. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2557. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 13. คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินิดดามาตุ เสด็จมาร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเรยีนาฯ
 14. "แถลงการณ์พระราชวัง เรื่องทรงหมั้น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (150): 3743. 7 ธันวาคม พ.ศ. 2519. Check date values in: |date= (help)
 15. "ข่าวในพระราชสำนัก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (157ง): 4103. 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519. Check date values in: |date= (help)
 16. "พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (13ก): 62. 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520. Check date values in: |date= (help)
 17. "พระองค์โสม ทรงภูมิใจใน องค์ภา เป็นลูกที่ดี ทำงานเพื่อประเทศชาติ". ไทยรัฐ. 29 มีนาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 18. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนาม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (140ก ฉบับพิเศษ): 1. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534. Check date values in: |date= (help)
 19. "พระองค์โสม โปรดปลาทอง องค์ภา โปรดสัตว์แปลก". ไทยรัฐออนไลน์. 11 ตุลาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. "โสมสกาวกลางหทัยไทยทั้งมวล". Hiclass Society. 13 พฤษภาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. "พระองค์โสม ประทานสัมภาษณ์พิเศษในวู้ดดี้เกิดมาคุย". กะปุกดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 22. "พระองค์โสมฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ จ.นครราชสีมา". ครอบครัวข่าวสาม. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 23. "พระองค์โสม ทรงทอดไก่ประทานพสกนิกรที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ". มติชน. 22 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 24. อัครเดช สุภัคกุล (23 กันยายน 2554). "วันประสูติท่านหญิงพันธุ์สวลี". คมชัดลึก. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 25. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2552
 26. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ[ลิงก์เสีย]
 27. แวดวงคาทอลิก - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานวันแม่
 28. ""องค์ภา" ทรงรับคำท้าไอซ์ บัคเก็ต เพื่อบริจาคมูลนิธิ รพ.ศิริราช". มติชนออนไลน์. 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 29. “พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” มอบถุงยังชีพ 3 พันชุดช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ
 30. "พระองค์โสม รับสั่งตื่นเต้นเล่นร้อง ละครเวที ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล". ไทยรัฐ. 21 มีนาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 31. "พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรง "ร้อง เล่น" ละครเวที ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล". ประชาชาติธุรกิจ. 23 เมษายน 2557. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 32. "พระองค์โสมทรงแสดงละครเวที ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคัล". ไทยรัฐ. 10 มีนาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 33. "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงร่วมพิธีบวงสรวงละคร รักเร่ บทประพันธ์ โสภาค สุวรรณ". ช่อง 7. 7 พฤศจิกายน 2557. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 34. "พระองค์โสม ร่วมแสดงละครทีวี "รักเร่" ช่อง 7 สี". ไทยรัฐ. 10 พฤศจิกายน 2557. สืบค้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 35. ""พระองค์โสม"ทรงฝากละครเวที "ม่านประเพณีประกาศิตอาญาสวรรค์"". คมชัดลึก. 25 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 36. ""ม่านประเพณี" เบิกโรงแล้ว "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ทรงร่วมแสดง". ผู้จัดการออนไลน์. 28 กันยายน 2559. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 37. "หมายกำหนดการ ที่ 23/2519 พระราชพิธีอภิเษกสมรส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 29 (157ง): 4123. 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519. Check date values in: |date= (help)
 38. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 7. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. Check date values in: |date= (help)
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม 94, ตอน 9 ง ฉบับพิเศษ, 27 มกราคม พ.ศ. 2520, หน้า 6
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 101, ตอน 67 ง ฉบับพิเศษ, 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2527, หน้า 7
 41. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 108, ตอน 140 ง ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534, หน้า 1
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 109, ตอน 154 ง ฉบับพิเศษ, 14 ธันวาคม พ.ศ. 2535, หน้า 1
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณภรณ์ จำนวน ๘ พระองค์), เล่ม 112, ตอน 17 ข เล่มที่ 003, 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538, หน้า 1
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ (จำนวน ๑๒ ราย), เล่ม 124, ตอน 4 ข, 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550, หน้า 1
 45. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 98, ตอน 4 ง, 13 มกราคม พ.ศ. 2524, หน้า 94
 46. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาต ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (60ง ฉบับพิเศษ): 12. 16 พฤษภาคม 2528. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
บรรณานุกรม
 • แถมสิน รัตนพันธุ์ใกล้เบื้องพระยุคลบาท 'กับลัดดาซุบซิบ'. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, พฤษภาคม 2548. 270 หน้า. ISBN 974-9785-18-5
 • ประยุทธ สิทธิพันธ์. พระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ กับความเป็นมาของตำแหน่งมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพฯ : บำรุงนุกูลกิจ. ม.ป.ป.

แหล่งข้อมูลอื่น

 • พระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ, าวรวงศ, เธอ, พระองค, เจ, าโสมสวล, กรมหม, นส, ทธนาร, นาถ, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, เด, หม, อมหลวงโสมสวล, ยากร. lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisud phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath edim hmxmhlwngosmswli kitiyakr 1 prasuti 13 krkdakhm ph s 2500 epnxditphrawrchayaphraxngkhaerkinphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw emuxkhrngdarngphraxisriyysepnsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumarphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswliphraxngkhecachnothkrmhmunsuththnarinathkhnathrngprakxbphrakrniykicthipraethsnxrewy emuxwnthi 31 krkdakhm ph s 2553phrawrchayadarngphrays3 mkrakhm ph s 2520 ph s 2534thdipsrirsmi suwadiphraswamiphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw 2520 2534 phrathidasmedcecafa krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthidarachskulkitiyakrmhidlrachwngsckriphrabidahmxmrachwngsxdulkiti kitiyakrphramardathanphuhyingphnthuswli kitiyakrprasuti13 krkdakhm ph s 2500 64 pi lxndxn shrachxanackrsasnaphuththphrarachwngsithyphrabathsmedcphraecaxyuhwsmedcphranangeca phrabrmrachini smedcecafa krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida smedcphraecalukethx ecafasiriwnnwri smedcphraecalukyaethx ecafathipngkrrsmiochtismedcphrabrmrachchnniphnpihlwng smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari smedcecafa krmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnari phraecawrwngsethx phraxngkhecasiriphacuthaphrn phraecawrwngsethx phraxngkhecaxthityathrkitikhun thulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi thanphuhyingphlxyiphlin ecnesn thanphuhyingsirikitiya ecnesnphraecawrwngsethx krmhmunsuththnarinaththanphuhyingthsnawly srsngkhramdkhkphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath epnthidaphraxngkhihykhxnghmxmrachwngsxdulkiti kitiyakr kbthanphuhyingphnthuswli kitiyakr 1 phraxngkhepnthngphraphatiyaaelaxditphrasunisainsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng enuxngcakxphiesksmrskbphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw sungkhnanndarngphraxisriyysepnsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar phraxngkhmiphraxisriyysepn phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchaya thuxepnecanayphraxngkhaerkthidarngphraxisriyysepnphrawrchaya 2 miphrathidaphraxngkhediywkhuxsmedcphraecalukethx ecafaphchrkitiyapha nernthiraethphywdi krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthidaphayhlngkarhyainpi ph s 2534 phraxngkhyngmisthanaepnecanayaelaidrbkarechlimphranamwa phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu 3 txmaemuxphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwesdckhunethlingthwlyrachsmbtiaelathrngprakxbphrarachphithibrmrachaphiesk ph s 2562 phraxngkhidrbkarsthapnakhunepnphraxngkhecatangkrmfayin tamthicarukinphrasuphrrnbtwa phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath 4 enuxha 1 phraprawti 1 1 phrachnmchiphinwyeyaw 1 2 xphiesksmrs 2 chiwitswnphraxngkh 3 phrakrniykic 3 1 okhrngkar mulnithiinphraxupthmph 4 phlngankaraesdng 5 phraekiyrtiys 5 1 phraxisriyys 5 2 ekhruxngrachxisriyaphrn 5 3 ekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths 6 phrrnphuch aelasthanthixnenuxngdwyphranam 7 phngsawli 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunphraprawtiphrachnmchiphinwyeyaw phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath miphranamedimwa hmxmhlwngosmswli kitiyakr 1 prasutiemuxwnesarthi 13 krkdakhm ph s 2500 n orngphyabalkays ekhtesathwark krunglxndxn praethsxngkvs 5 epnthidakhnihykhxnghmxmrachwngsxdulkiti kitiyakr phraechsthainsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng kbthanphuhyingphnthuswli kitiyakr edim hmxmecaphnthuswli yukhl ehtuthihmxmhlwngosmswliekidthilxndxnsubenuxngmacakbida khux hmxmrachwngsxdulkiti idipsuksakdhmayinxngkvshlngphrarachthannasngkhaelw cnemuxhmxmhlwngosmswlimixayuid 2 pi cungidklbmayngpraethsithy 6 nam osmswli aeplwa phusubechuxsaymacakphracnthr khuxphraecabrmwngsethx krmphracnthburinvnath 7 epnnamthiidrbphrarachthancakphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch khrxbkhrwaelashayinorngeriynrachinimkeriyksn wa khunosm 8 swnphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwthrngeriykwa osm echy 9 minxngsawephiyngkhnediywkhuxhmxmhlwngsrali kitiyakr hrux khunnaphung 10 sungepnnkaesdngaelaphithikr 11 hmxmhlwngosmswli kitiyakridrboprdekla ihekhasuksainradbxnubalthiorngeriyncitrlda runthi 5 emuxpi ph s 2504 12 runediywkbsmedcphraecanxngnangethx ecafakrmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnari 6 aetemuxsaerckarsuksainradbchnprathmsuksapithi 4 hmxmrachwngsxdulkiti yayipepnphuphiphaksasalcnghwdechiyngihm inpi ph s 2510 phraxngkhkthrnglaxxkcakorngeriynedimaelayayipprathbthiechiyngihmodyekhaeriynthiorngeriyneryinaechliwithyaly 13 epnewla 2 pi aelaemuxbidaidyayklbmayngkrungethphmhankhr thrngekhasuksainorngeriynsathitculalngkrnmhawithyalyrayahnung 6 aetdwymisadwktxkarrbsng cungidyaymasuksaxyuthiorngeriynrachini enuxngcakepnesnthangediywkbesnthangthiipyngthithangankhxngbida 8 hmxmhlwngosmswliaelanxngsaw etibotinwngethewsraelaidrbkareliyngduxyangsamy miphrabidaiprbsngthiorngeriyn inwyeyawphraxngkhthrngptibtihnathinganbandwyphraxngkhexng echn cdthinxnihepnraebiyb kwadbanthuphun rwmipthungkarplukphkaelatdhya 10 thngnioprdkarprakxbxahar aelawichaphasamakkwawichaid 8 aetphraxngkhimthukkbwichakhanwn emuxphraxngkhsaerckarsuksaradb m s 2 phraxngkhkkhxrxngkbbidamarda ephuxkhxxxkmasuksawichathiphraxngkhchxb 8 xphiesksmrs phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath wnthi 17 thnwakhm ph s 2519 thrngphrakrunaoprdekla phrarachthanphrabrmrachanuyatihprakxbphithihmnrahwangphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw khnathrngdarngphraxisriyysepnsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar kbhmxmhlwngosmswli kitiyakr n phratahnkcitrldarohthan phrarachwngdusit 14 15 wnthi 3 mkrakhm ph s 2520 thrngphrakrunaoprdekla ihcdphrarachphithixphiesksmrs n phratahnksmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni wngsrapthum aelathrngphrakrunaoprdekla sthapnakhunepn phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchayainsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar 16 inkarniidesdcxxk n thxngphraorngphrathinngxmrinthrwinicchy aelasihbychr phrathinngsuthithswrrkhprasath ephuxrbkarthwayphraphrchymngkhlphraxngkhthrngtngphrakhrrphphrarachkumarphraxngkhaerk aetdwythrngmipyhakhwamekhriydswnphraxngkhcungaethngphraoxrskhnamixayukhrrphid 4 eduxn txmacungtngphrakhrrphepnkhrngthisxngaelakmipyhadankhwamekhriydswnphraxngkhxikechnkn cnekuxbkhlxdkxnkahndkhnaxayukhrrphid 6 eduxn phraxngkhtxngbrrthmphkphxnaelaihaephthychidya 17 aelamiphraprasutikalphrathidainewlatxma khux smedcphraecalukethx ecafaphchrkitiyapha nernthiraethphywdi krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida emuxwnthi 7 thnwakhm ph s 2521wnthi 12 singhakhm ph s 2534 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch thrngphrakrunaoprdekla ihprakasechlimphranamphraecawrwngsethxphraxngkhnnepn phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu 18 odysrxyphranam phrawrrachathinddamatu hmaythung phramardakhxngphrarachnddaphraxngkhaerkaehngphramhakstriyphupraesrith khrninrchkalphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwesdckhunethlingthwlyrachsmbtiaelathrngprakxbphrarachphithibrmrachaphiesk ph s 2562 phraxngkhidrbkarsthapnaepnphraxngkhecatangkrmfayin tamcarukphrasuphrrnbtwa phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath dwyepnphramardaphuthrngxphibalphrarachthidaphraxngkhihy kxprkbthrngprakxbphrakrniykicsnxngphraedchphrakhunsubenuxngmacnthungpccubnepnthiiwwangphrarachhvthy 4 chiwitswnphraxngkh khnaesdcipinngansomsrsnnibatechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw inpi ph s 2553 phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath kbmarya khasinska inpi ph s 2550 phraxngkhchunchxbnganfimuxfukfndanhtthkrrmxyang karrxyphwngmaly cddxkim aelaeybpkthkrxy odyoprdngannittingmakthisud 10 oprdeliyngstwkhux plathxng hakphraxngkhcaesdcipprathbthiidktxngexaplathxngthithrngeliyngipdwy 19 oprdkarelnekhruxngdntri khux kitar aelaepiyon 9 dngkhaihsmphasnkhxngthanphuhyingphnthuswlitxnhnungwa khunosmchxbelnkitar dichn thanphuhyingphnthuswli ihthanphuhyingxrun kitiyakr masxnepiyonxyuepnpraca 9 nxkcakniyngsamarththrngekhruxngdntriithyidbang idaek ranadexk aelakhxngwng thngnithrngmiphunthandanblelt silpakaraesdng aelakaretnlilas 20 aetsingthiphraxngkhchunchxbaelaepnthiruckthisudkhuxkarprakxbxahar sungphraxngkhidthaphrakrayaharipthwayyngphrabrmwngsanuwngs 21 emuxplaypi ph s 2553 inchwngmhaxuthkphy phraxngkhkthrngprakxbxaharaeckcayipyngprachachnthiprasbphyincnghwdnkhrrachsima 22 aelahlngkarswrrkhtkhxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchchwngplaypi ph s 2559 phraxngkhthrngthxdikprathanaekprachachnthimarwmthwayskkaraphrabrmsphdwyphraxngkhexng 23 phraxngkhepnphramardathihwngiyinsmedcphraecalukethx ecafakrmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida phrarachthidaephiyngphraxngkhediyw thrngklawwa imhwngmaknk aetmikhwamepnhwngmakkwa thngeruxngkhwampraphvti karwangtw 17 aelathrngsxnxikdwywa ihruckchwyehluxphuxun nxkcakchwyehluxtwexngaelw ktxngchwyehluxphuxundwy miemtta aelacathrngduemuxphrarachthidathrngthaphid 20 phraxngkhekhyklawiwinraykar wuddiekidmakhuy wa erathuxkhtieliyngwwihphukrkluktxngti 21 dwyphraxngkhtismedcecafaphchrkitiyaphaemuxkhrngthiyngthrngsuksaxyuorngeriynrachinidwykanmaym ephraathrngexawngewiynipthimkhaephuxn phraxngkhecaosmswlicungtiephuxihphrathidaruwaephuxnkrusukecbechnkn 17 nxkcakniphraxngkhyngepnthidathimikhwamktyyutxbuphkari aembangpicamiphrarachkrniykicmak aetemuxthungwnaemaehngchati kcathrngrxyphwngmalydwyphraxngkhexng aelathrngkhbrthyntphrathinngiphathanphuhyingphnthuswlithiphratahnkpakchxnghruxthiphthyaepnpracathukpi 24 pccubnphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinaththrngprathbthiphksxngaehngslbkn aehngaerkkhux wngethewsr tngxyubriewnthnnkrungeksm pakkhlxngphdungkrungeksm rimaemnaecaphraya aekhwngwdsamphraya ekhtphrankhr krungethphmhankhr thangthisittidkbwngethwaewsm thangthistawnxxktidkbwdnrnathsunthrikaram aelaprathbkhxnodicklangemuxngxikaehnghnung 19 thngniphraxngkhyngthrngxupkarasirphchra osphchrmni chuxeln ibphlu iwinphraxupthmph 25 26 27 tngaetyngepnedkelk 28 thrngklawthungsirphchrawa phraxngkhhyingeliyngekhaepnlukxikkhn thngniyngthrngtidtxkbphuxunphanthangolkxxniln odyechphaaephuxnkhxngsirphchra 20 phrakrniykicphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinaththrngbaephyphrakrniykicdantang aebngebaphrarachpharaecanayphraxngkhxuninkaresdcaethnphraxngkhipthrngprakxbphrakrniykictang cnlulwngdwydi smkbthithrngwangphrarachhvthytlxdmaaelawnthi 14 minakhm ph s 2554 phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath aelasmedcphraecalukethx ecafaphchrkitiyapha nernthiraethphywdi krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthidathrngphrakrunaoprdeklaih rs dr nayaephthyphichit suwrrnprakr epnphuaethnphraxngkhnathungyngchiph 3 000 thung ipchwyehluxphuprasbphy inkarchwyehluxdanmnusythrrmtxehtukarnaephndinihwaelakhlunsunamiinothohku 29 okhrngkar mulnithiinphraxupthmph phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinaththrngmikhwamsnphrathyindansngkhmsngekhraah aelakarsatharnsukh thrngrbokhrngkartang khxngsphakachadithy iwinphraxupthmphhlayokhrngkar aelathrngcdtngmulnithiaelaokhrngkarswnphraxngkhxikhlayokhrngkar xathi mulnithiphrabrmrachanusrn phrabathsmedcphramngkuteklaecaxyuhw inphrabrmrachupthmph thrngepnnaykkittimskdi mulnithiephchrrtn suwthna thrngepnnaykkittimskdi mulnithisastracary nayaephthy hmxmrachwngsklyankiti kitiyakr mulnithixasaephuxnphung pha yamyak sphakachadithy thrngdarngtaaehnngnaykkittimskditlxdphrachnmchiph 1 mulnithisngekhraahedkkhxngsaleyawchnaelakhrxbkhrw mulnithibanbangaekh mulnithiorkholhitcangthalssiemiyaehngpraethsithy mulnithisngekhraahedk khxngsaleyawchnaelakhrxbkhrw mulnithisthabnaesngswang mulnithithrrmcariniwithya mulnithisngekhraahedkkhxngsaleyawchnaelakhrxbkhrw okhrngkarchwyldkartidexdscakaemsuluk sphakachadithy okhrngkarkhunchiwitihphxaemephuxluknxythitidexds kxngthunyaphrawrrachathinddamatu sahrbphutidechuxexds sphakachadithy kxngthunnmsahrbedkinokhrngkarchwyldkartidexdscakaemsuluk kxngthunorkhmaernginedk smakhmsngesrimsthanphaphstri smakhmethkhnikhkaraephthyaehngpraethsithy smakhmsisyekaorngeriynsxnkhntabxdphakhehnuxcnghwdechiyngihm smakhmphthnaaephthyaephnithyaehngpraethsithy sphaaemdiednaehngchati orngeriynwrrachathinddamatuwithya wdhnxngnakhun xaephxaeklng cnghwdrayxngphlngankaraesdnginwyeyawphraxngkhekhyaesdnglakhrothrthsnkhrngaerkthangchxng 4 bangkhunphrhm eruxng khunchangkhunaephn thrngrbbthepn nangphimphilailyinwyedk aelaepnnkaesdngprakxbinphaphyntreruxng naphungkhm ph s 2517 thngaesdnglakhrechlimphraekiyrtismedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwnginbangwara 20 nxkcakniphraxngkhaesdnglakhrewthisxngeruxngkhux rksapa aelahlngcakxphiesksmrskbxditphrarachswamikthrngaesdnglakhrewthieruxng ekaaswrrkh rwmkbsmedcphraecalukethx ecafakrmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida aelahmxmhlwngsrali kitiyakr phrakhnistha 30 31 inchwngtnpi ph s 2557 thrngrwmaesdnginlakhrewthi eruxng susiitheha edxa miwsikhl inbthnangniwhulu sungepnmardakhxngsusiitheha 32 ephuxharayidsmthbthunmulnithixasaephuxnphung pha yamyakkhxngphraxngkh 31 aelainplaypiediywknnnphraxngkhidthrngrwmaesdnginlakhrothrthsnthangsthaniothrthsnsikxngthphbkchxng 7 eruxng rker 33 thrngrbbthepn phrxmcit 34 txmain ph s 2559 thrngrwmaesdnginlakhrewthieruxng manpraephni prakasitxayaswrrkh inbthphramhaethwiswrrkh 35 36 phraekiyrtiysthrrmeniymphrayskhxng phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath thngpracaphraxisriyys trapracaphraxngkh thngpracaphraxngkhkarthulitfaphrabathkaraethntnkhaphraphuththecakarkhanrbphayakha ephkhaladbopeciym7phraxisriyys 13 krkdakhm ph s 2500 3 mkrakhm ph s 2520 hmxmhlwngosmswli kitiyakr 3 mkrakhm ph s 2520 hmxmhlwngosmswli mhidl 37 3 mkrakhm ph s 2520 12 singhakhm ph s 2534 phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchaya 16 12 singhakhm ph s 2534 5 phvsphakhm ph s 2562 phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu 18 5 phvsphakhm ph s 2562 pccubn phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath 38 ekhruxngrachxisriyaphrn ph s 2520 ekhruxngkhttiyrachxisriyaphrnxnmiekiyrtikhunrungeruxngyingmhackribrmrachwngs m c k fayin 39 ph s 2562 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnobranmngkhlnphrtnrachwraphrn n r fayin 38 ph s 2527 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 1 pthmculcxmekla p c fayin 40 ph s 2534 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 41 ph s 2535 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 42 ph s 2538 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn chnthi 1 pthmdierkkhunaphrn p ph 43 ph s 2550 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnsiriyingramkirti lukesuxsdudichnphiess 44 ph s 2523 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 9 chnthi 1 ph p r 1 45 ph s 2562 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 10 chnthi 1 w p r 1 38 ekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths duephimetimthi raykarekhruxngrachxisriyaphrntangpraethskhxngphrarachwngsithyaeyktampraeths eyxrmnitawntk ph s 2527 Grand Cross chn 1 phiess ekhruxngxisriyaphrnkhunthrrmaehngshphnthsatharnrtheyxrmni 46 enpal ph s 2527 Member of The Most Glorious Order of Ojaswi Rajanya sepn ph s 2530 Knight Grand Cross of The Order of Isabella the Catholic bruin Family Order of Brunei 2nd Class Darjah Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati D K Seri Utama yipun ph s 2534 chn 1 chnsaysaphay ekhruxngrachxisriyaphrnmngkhlrtn enethxraelnd ph s 2547 Knight Grand Cross ekhruxngrachxisriyaphrnxxernc nsesa phrrnphuch aelasthanthixnenuxngdwyphranam dwngtraiprsniyakr chud klwyimphranam osmswli klwyimosmswli milksnalatnkhnad kathdrd sung 40 50 esntiemtr dxkmisimwngkhramxxn milayesnsikhawxxn aefngxyuinklib emuxdxkerimbanihmcamisiekhm aetemuxbanetmthisimwngkhxngdxkcaswangkhun swn khxdxkepnsikhaw kanchxkhxngdxkimyawmak plukeliyngngay hakhnxsudaelw caxxkdxktlxdthngpi cungehmaanaipthaepnklwyimpradbchnidtngaesdngthngtnaeladxk xakharosmswli khnaphyabalsastraemkhkhxrmikh mhawithyalyphayph cnghwdechiyngihm xakharosmswli mhawithyalyrachphtethphstri cnghwdlphburi xakharosmswli 48 phrrsa sunyphthnakarcdswsdikarsngkhmphusungxayubanbangaekh xakharosmswli khnasuksasastr mhawithyalysilpakr cnghwdnkhrpthm wdphrawrrachathinddamatu cnghwdephchrburn salaosmswli 52 pi wdkrathing cnghwdsrisaeks hxkhmphirthrrmkitiyakrinphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu wdpaphuththphcnhriphuyichy cnghwdlaphun xakharechlimphraekiyrtiphrachnsa 60 pi phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu salecaphxesux cnghwdnkhrpthm phraphuththnakhninnathwrrachathinddamatu stthiwrrsmngkhl phraphuththruppracawnprasutiphngsawliphngsawlikhxngphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath 16 24 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 8 phraecabrmwngsethx krmphracnthburinvnath 17 ecacxmmardaxwm inrchkalthi 5 4 phrawrwngsethx krmhmuncnthburisurnath 18 smedcphraecabrmwngsethx krmphrayaethwawngsworpkar 9 hmxmecaxpsrsman kitiyakr 19 hmxmihy ethwkul n xyuthya 2 hmxmrachwngsxdulkiti kitiyakr 20 28 phrawrwngsethx phraxngkhecasaysnithwngs 10 ecaphrayawngsanupraphthth hmxmrachwngssthan snithwngs 21 29 hmxmekhiyn snithwngs n xyuthya 5 hmxmhlwngbw kitiyakr 22 rwy buythr 11 thawwnidaphicarini bang snithwngs n xyuthya 23 aehw buythr 1 phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath 24 16 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 12 smedcphraecabrmwngsethx ecafayukhlthikhmphr krmhlwnglphburiraemswr 25 phrawimadaethx phraxngkhecasayswliphirmy krmphrasuththasininat piymharachpdiwrda 6 phraecawrwngsethx phraxngkhecaphanuphnthuyukhl 26 smedcphrarachpitulabrmphngsaphimukh ecafaphanurngsiswangwngs krmphrayaphanuphnthuwngswredch 13 phraecawrwngsethx phraxngkhecaechlimekhtrmngkhl 27 hmxmaemn phanuphnthu n xyuthya 3 phnthuswli kitiyakr 28 20 phrawrwngsethx phraxngkhecasaysnithwngs 14 hmxmrachwngssuwphnthu snithwngs 29 21 hmxmekhiyn snithwngs n xyuthya 7 hmxmhlwngsrxyraya yukhl 30 kimehng mngkrphnthu 15 yisun snithwngs n xyuthya 31 thxngxyu mngkrphnthu xangxingechingxrrth 1 0 1 1 1 2 1 3 khwamepnmakhxngmulnithi mulnithixasaephuxnphung pha yamyak sphakachadithy subkhnemux 14 singhakhm 2557 Check date values in accessdate help sanknganesrimsrangexklksnkhxngchati rachasphth echlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhwinoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 7 rxb 5 thnwakhm 2554 phimphkhrngthi 4 krungethph sanknganesrimsrangexklksnkhxngchati 2555 hna 43 http www royin go th knowledges phraecawrwngsethx txnthi 2 phraecawrwngsethx txnthi 3 Check url value help sanknganrachbnthityspha 26 phvsphakhm 2556 subkhnemux 2 thnwakhm 2559 line feed character in url at position 36 help Check date values in accessdate date help 4 0 4 1 prakassthapna PDF rachkiccanuebksa 136 15ng 7 5 phvsphakhm ph s 2562 Check date values in date help Search birth records findmypast co uk subkhnemux 25 August 2012 KITIYAKARA Soamsawali Southwark London 1957 horizontal tab character in quote at position 39 help 6 0 6 1 6 2 phrarachprawtiaelaphrabrmchayalksnenuxnginphrarachphithixphiesksmrs smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchaya kbkhwamepnmakhxngtaaehnngmkudrachkumar hna 175 iklebuxngphrayukhlbath kblddasubsib hna 100 8 0 8 1 8 2 8 3 phrarachprawtiaelaphrabrmchayalksnenuxnginphrarachphithixphiesksmrs smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchaya kbkhwamepnmakhxngtaaehnngmkudrachkumar hna 176 9 0 9 1 9 2 phrarachprawtiaelaphrabrmchayalksnenuxnginphrarachphithixphiesksmrs smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchaya kbkhwamepnmakhxngtaaehnngmkudrachkumar hna 186 10 0 10 1 10 2 sayiyphukphnxnnaprathbickhxng phraxngkhecaosmswli kb phrakhnistha epidthurkicswntwsaiphcirathiwthn lingkesiy phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswliphrawrrachathinddamatu orngeriyncitrlda subkhnemux 1 tulakhm 2557 Check date values in accessdate help lingkesiy khnaxursulinaehngshphaphormn praethsithy phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathiniddamatu esdcmarwmngankhunsuehyachaweryina aethlngkarnphrarachwng eruxngthrnghmn PDF rachkiccanuebksa 93 150 3743 7 thnwakhm ph s 2519 Check date values in date help khawinphrarachsank PDF rachkiccanuebksa 93 157ng 4103 28 thnwakhm ph s 2519 Check date values in date help 16 0 16 1 phrabrmrachoxngkar prakassthapna phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchayainsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar PDF rachkiccanuebksa 94 13k 62 22 kumphaphnth ph s 2520 Check date values in date help 17 0 17 1 17 2 phraxngkhosm thrngphumiicin xngkhpha epnlukthidi thanganephuxpraethschati ithyrth 29 minakhm 2555 subkhnemux 5 kumphaphnth 2557 Check date values in accessdate date help lingkesiy 18 0 18 1 phrabrmrachoxngkar prakasechlimphranam PDF rachkiccanuebksa 108 140k chbbphiess 1 12 singhakhm ph s 2534 Check date values in date help 19 0 19 1 phraxngkhosm oprdplathxng xngkhpha oprdstwaeplk ithyrthxxniln 11 tulakhm 2555 subkhnemux 5 kumphaphnth 2557 Check date values in accessdate date help 20 0 20 1 20 2 20 3 osmskawklanghthyithythngmwl Hiclass Society 13 phvsphakhm 2556 subkhnemux 29 phvscikayn 2556 Check date values in accessdate date help 21 0 21 1 phraxngkhosm prathansmphasnphiessinwuddiekidmakhuy kapukdxtkhxm subkhnemux 5 kumphaphnth 2557 Check date values in accessdate help phraxngkhosm thrngptibtiphrakrniykic c nkhrrachsima khrxbkhrwkhawsam subkhnemux 5 kumphaphnth 2557 Check date values in accessdate help lingkesiy phraxngkhosm thrngthxdikprathanphsknikrthimarwmthwayskkaraphrabrmsph mtichn 22 tulakhm 2559 subkhnemux 23 tulakhm 2559 Check date values in accessdate date help xkhredch suphkhkul 23 knyayn 2554 wnprasutithanhyingphnthuswli khmchdluk subkhnemux 6 kumphaphnth 2557 Check date values in accessdate date help phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu thrngepidnganwnaem pracapikarsuksa 2552 phrabathsmedcphraecaxyuhw thrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxmbaephyphrarachkuslphrarachthan enuxnginoxkaswnkhlaywnprasuti phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu lingkesiy aewdwngkhathxlik phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu esdcepnxngkhprathanwnaem xngkhpha thrngrbkhathaixs bkhekt ephuxbricakhmulnithi rph sirirach mtichnxxniln 27 singhakhm ph s 2557 subkhnemux 28 singhakhm 2557 Check date values in accessdate date help lingkesiy phraxngkhecaosmswli mxbthungyngchiph 3 phnchudchwyphuprasbphysunami phraxngkhosm rbsngtunetnelnrxng lakhrewthi susiitheha edxamiwsikhl ithyrth 21 minakhm 2557 subkhnemux 16 phvscikayn 2557 Check date values in accessdate date help 31 0 31 1 phraxngkhecaosmswli thrng rxng eln lakhrewthi susiitheha edxamiwsikhl prachachatithurkic 23 emsayn 2557 subkhnemux 16 phvscikayn 2557 Check date values in accessdate date help phraxngkhosmthrngaesdnglakhrewthi susiitheha edxa miwsikhl ithyrth 10 minakhm 2557 subkhnemux 16 phvscikayn 2557 Check date values in accessdate date help phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu thrngrwmphithibwngsrwnglakhr rker bthpraphnth osphakh suwrrn chxng 7 7 phvscikayn 2557 subkhnemux 16 phvscikayn 2557 Check date values in accessdate date help phraxngkhosm rwmaesdnglakhrthiwi rker chxng 7 si ithyrth 10 phvscikayn 2557 subkhnemux 16 phvscikayn 2557 Check date values in accessdate date help phraxngkhosm thrngfaklakhrewthi manpraephniprakasitxayaswrrkh khmchdluk 25 knyayn 2559 subkhnemux 1 kumphaphnth 2563 Check date values in accessdate date help manpraephni ebikorngaelw phrawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrrachathinddamatu thrngrwmaesdng phucdkarxxniln 28 knyayn 2559 subkhnemux 1 kumphaphnth 2563 Check date values in accessdate date help hmaykahndkar thi 23 2519 phrarachphithixphiesksmrs PDF rachkiccanuebksa 29 157ng 4123 28 thnwakhm ph s 2519 Check date values in date help 38 0 38 1 38 2 prakassthapna PDF rachkiccanuebksa 136 15kh 7 5 phvsphakhm ph s 2562 Check date values in date help rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngkhttiyrachxisriyaphrnmhackribrmrachwngs elm 94 txn 9 ng chbbphiess 27 mkrakhm ph s 2520 hna 6 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 101 txn 67 ng chbbphiess 24 phvsphakhm ph s 2527 hna 7 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 108 txn 140 ng chbbphiess 12 singhakhm ph s 2534 hna 1 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 109 txn 154 ng chbbphiess 14 thnwakhm ph s 2535 hna 1 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn pthmdierkkhunphrn canwn 8 phraxngkh elm 112 txn 17 kh elmthi 003 4 thnwakhm ph s 2538 hna 1 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnsiriyingramkirti lukesuxsdudichnphiess canwn 12 ray elm 124 txn 4 kh 2 phvsphakhm ph s 2550 hna 1 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyrtnaphrn elm 98 txn 4 ng 13 mkrakhm ph s 2524 hna 94 aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanphrabrmrachanuyat pradbekhruxngxisriyaphrntangpraeths PDF rachkiccanuebksa 102 60ng chbbphiess 12 16 phvsphakhm 2528 subkhnemux 5 minakhm 2564 Check date values in accessdate date help brrnanukrmaethmsin rtnphnthu iklebuxngphrayukhlbath kblddasubsib phimphkhrngthi 7 krungethph rwmdwychwykn phvsphakhm 2548 270 hna ISBN 974 9785 18 5 prayuthth siththiphnth phrarachprawtiaelaphrabrmchayalksnenuxnginphrarachphithixphiesksmrs smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli phrawrchaya kbkhwamepnmakhxngtaaehnngmkudrachkumar krungethph barungnukulkic m p p aehlngkhxmulxunkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinathphraprawtiphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath mulnithixasaephuxnphung pha yamyak sphakachadithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath amp oldid 9543103, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม