fbpx
วิกิพีเดีย

Linguistics stub th

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า((ไฟล์ SVG, 190 × 69 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 10 กิโลไบต์))

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย
English: Icon of linguistics stubs in Thai: the IPA transcription of the word khrong (meaning "stub", "outline" or "frame" in Thai language) in the Charis SIL font.
วันที่
แหล่งที่มา งานของตัว, based upon Image:Linguistics_stub.svg
ผู้สร้างสรรค์ Potapt

การอนุญาตใช้สิทธิ

ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพหรือสื่อนี้ อนุญาตให้ใช้ภาพหรือสื่อนี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ไฟล์นี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 นานาชาติ
คุณสามารถ:
  • ที่จะแบ่งปัน – ที่จะทำสำเนา แจกจ่าย และส่งงานดังกล่าวต่อไป
  • ที่จะเรียบเรียงใหม่ – ที่จะดัดแปลงงานดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แสดงที่มา – คุณต้องให้เกียรติเจ้าของงานอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มลิงก์ไปยังสัญญาอนุญาต และระบุหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจทำเช่นนี้ได้ในรูปแบบใดก็ได้ตามควร แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะที่แนะว่าผู้ให้อนุญาตสนับสนุนคุณหรือการใช้งานของคุณ
  • อนุญาตแบบเดียวกัน – หากคุณดัดแปลง เปลี่ยนรูป หรือต่อเติมงานนี้ คุณต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือแบบที่เหมือนกับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น

คำบรรยายโดยย่อ

ไอคอนคำว่า "โครง" ในภาษาไทย ถอดเสียงอ่านเป็นสัทอักษร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

ผู้สร้าง

บางค่าที่ไม่มีไอเทมวิกิสนเทศ

ชื่อผู้ใช้วิกิมีเดีย: Potapt
ชื่อผู้สร้างสรรค์: Potapt
ยูอาร์แอล: https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Potapt

สถานะลิขสิทธิ์

มีลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาต

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International อังกฤษ

ที่มาของไฟล์

การสร้างดั้งเดิมโดยผู้อัปโหลด

วันที่สร้าง/วันก่อตั้ง

8 พฤศจิกายน 2017

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน08:36, 8 พฤศจิกายน 2560190 × 69 (10 กิโลไบต์)Potapt/
08:07, 8 พฤศจิกายน 2560175 × 74 (11 กิโลไบต์)PotaptUser created page with UploadWizard

มีหน้าที่ใช้ไฟล์นี้มากกว่า 100 หน้า รายการต่อไปนี้แสดงหน้าที่ใช้ไฟล์นี้ 100 หน้าแรกเท่านั้น มีรายการเต็ม

ดูการเชื่อมโยงมายังไฟล์นี้เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

ไฟล, linguistics, stub, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, าง, ของไฟล, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, ไฟล, กเซล, ขนาดไฟล, โลไบต, ปภาพหร, อไฟล, เส, ยงน, นฉบ, บอย, คอมมอนส, รายละเอ, . ifl prawtiifl hnathimiphaphni khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyang PNG nikhxngifl SVG ni 190 69 phikesl khwamlaexiydxun 320 116 phikesl 640 232 phikesl 1 024 372 phikesl 1 280 465 phikesl 2 560 930 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 ifl SVG 190 69 phikesl khnadifl 10 kiolibt rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibayLinguistics stub th svg English Icon of linguistics stubs in Thai the IPA transcription of the word khrong meaning stub outline or frame in Thai language in the Charis SIL font wnthi 8 phvscikayn ph s 2560aehlngthima ngankhxngtw based upon Image Linguistics stub svgphusrangsrrkh Potapt karxnuyatichsiththi khapheca inthanaphuthuxlikhsiththikhxngphaphhruxsuxni xnuyatihichphaphhruxsuxniphayitenguxnikhtxipniiflnixyuphayitsyyaxnuyat khriexthifkhxmmxns aebbaesdngthima xnuyataebbediywkn 4 0 nanachatikhunsamarth thicaaebngpn thicathasaena aeckcay aelasngngandngklawtxip thicaeriyberiyngihm thicaddaeplngngandngklaw phayitenguxnikhtxipni aesdngthima khuntxngihekiyrtiecakhxngnganxyangehmaasm odyephimlingkipyngsyyaxnuyat aelarabuhakmikarepliynaeplng khunxacthaechnniidinrupaebbidkidtamkhwr aettxngimichinlksnathiaenawaphuihxnuyatsnbsnunkhunhruxkarichngankhxngkhun xnuyataebbediywkn hakkhunddaeplng epliynrup hruxtxetimnganni khuntxngichsyyaxnuyataebbediywknhruxaebbthiehmuxnkbsyyaxnuyatthiichkbnganniethannhttps creativecommons org licenses by sa 4 0 CC BY SA 4 0 Creative Commons Attribution Share Alike 4 0 true truekhabrryayodyyxithyixkhxnkhawa okhrng inphasaithy thxdesiyngxanepnsthxksrixethmthiaesdngxyuiniflniprakxbdwyphusrangbangkhathiimmiixethmwikisnethschuxphuichwikimiediy Potaptchuxphusrangsrrkh Potaptyuxaraexl https commons wikimedia org wiki user PotaptsthanalikhsiththimilikhsiththisyyaxnuyatCreative Commons Attribution ShareAlike 4 0 International xngkvsthimakhxngiflkarsrangdngedimodyphuxpohldwnthisrang wnkxtng8 phvscikayn 2017 prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn08 36 8 phvscikayn 2560190 69 10 kiolibt Potapt 08 07 8 phvscikayn 2560175 74 11 kiolibt PotaptUser created page with UploadWizard hnathimiphaphni mihnathiichiflnimakkwa 100 hna raykartxipniaesdnghnathiichiflni 100 hnaaerkethann miraykaretmJ P Ph thwixksr R Th thwixksr Universal Networking Language klumphasacin klumphasaxitalik klumphasaxinod xiereniyn klumphasaothaekheriyn karbrikarsngkhm karprachumihyexseprnotsakl karruhnngsux karekhiynkhathbsphthphasabali karepliynaeplngphasa khbwnkarphasaeriybngay khlngkhxkhwam khlngkhxkhwamkhnan khwamhmayodyny khwamhmayodyphyychna khana kha khakhwy khathimkichphidkhwamhmay Kh kh ng c cxhn od ch ch chudtwxksryawi txkpisin thb ekhruxnghmaywrrkhtxn niesth phyychna phasa phasakrik phasacxreciy phasanaxuru phasablaekeriy phasabislama phasaphsm phasayxy phasarachkar phasasastrcitwithya phasasastrepriybethiyb phasaswahili phasaswiedn phasaxngkvseka phasaxngkvsaebbbritich phasaxngkvsaebbxemrikn phasaxarmieniy phasaxitali phasaxewsta phasahngkari phasaesxrebiy phasaednmark phasaepxresiyobran phasaeyxrmn phasaeriybngay phasaaekn phasaaetciw phasaaem phasaaexlebeniy phasaosmali phasaoprtueks phasaopaelnd phasaormaeniy phasaithythinit rabbkrathrwngwthnthrrmekahli 2000 rabbkarekhiyn rabbaemkkhun irschawexxr ruibyat lingkh phasasastr li wcnptibtisastr wisrrchniy sanwnphasapak saeniyng saeniyngxingaelnd saelng xksrna xksryx xksrepxresiyklang xthphakh xstathyayi xupsrrkh iwyakrn ekhruxnghmaywrrkhtxn ekhiywxikuknci eriyngkhwam esiynghyud pumehnguxk imkxng esiynghyud rimfipak kxng esiynghyud rimfipak imkxng aekmma aexmbiaekrm ormaci wikiphiediy okhrng wikiphiediy okhrngkarkhathbsphth karthbsphthepnphasaithycaksthxksrsakl wikiphiediy okhrngkarkhathbsphth khathbsphthchuxbukhkhl dukarechuxmoyngmayngiflniephimetim khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnkhwamkwang190khwamsung69 ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl Linguistics stub th svg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม