fbpx
วิกิพีเดีย

อิริเดียม

อิริเดียม
ออสเมียม ← → แพลทินัม
Rh

Ir

Mt
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม อิริเดียม, Ir, 77
อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน
หมู่, คาบ, บล็อก 9, 6, d
ลักษณะ สีขาวเงิน
มวลอะตอม 192.217 (3) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Xe] 4f14 5d7 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 32, 15, 2
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 22.65 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 19 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 2719 K
(2446 °C)
จุดเดือด 4701 K(4428 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 41.12 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 231.8 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 25.10 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 2713 2957 3252 3614 4069 4659
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic face centered
สถานะออกซิเดชัน 2, 3, 4, 6
(ออกไซด์เป็นเบสปานกลาง)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 2.20 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1: 880 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1600 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 135 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 180 pm
รัศมีโควาเลนต์ 137 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก no data
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 47.1 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 147 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 6.4 µm/(m·K)
อัตราเร็วของเสียง (แท่งบาง) (20 °C) 4825 m/s
โมดูลัสของยังก์ 528 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 210 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 320 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.26
ความแข็งโมห์ส 6.5
ความแข็งวิกเกอร์ส 1760 MPa
ความแข็งบริเนล 1670 MPa
เลขทะเบียน CAS 7439-88-5
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของอิริเดียม
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
189Ir syn 13,2 d ε 0,532 189Os
190Ir syn 11,78 d ε 2,000 190Os
191Ir 37.3% Ir เสถียร โดยมี 114 นิวตรอน
192Ir syn 73,830 d β 1,460 192Pt
ε 1,046 192Os
192mIr syn 241 a IT 0,155 192Ir
193Ir 62.7% Ir เสถียร โดยมี 116 นิวตรอน
194Ir syn 19,15 h β< 2,247 194Pt
195Ir syn 2,5 h β< 1,120 195Pt
แหล่งอ้างอิง

อิริเดียม (อังกฤษ: Iridium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 77 และสัญลักษณ์คือ Ir อิริเดียมเป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีเงินขาวแข็งมากหนักและเปราะอยู่ในกลุ่มของแพลทินัม อิริเดียมใช้ทำโลหะผสมที่ต้องการความแข็งมาก ๆ ที่อุณหภูมิสูง ๆ ในธรรมชาติพบเป็นโลหะผสมอยู่กับ แพลทินัมและออสเมียม อิริเดียมทนต่อการกัดกร่อนจึงเหมาะสำหรับทำอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักในที่อุณหภูมิสูง ๆ และมันยังเป็นตัวเพิ่มความแข็งให้แพลทินัมด้วย

เด, ยม, ออสเม, ยม, แพลท, มrh, mtท, วไปช, ญล, กษณ, เลขอะตอม, 77อน, กรมเคม, โลหะทรานซ, นหม, คาบ, บล, อก, dล, กษณะ, ขาวเง, นมวลอะตอม, กร, โมลการจ, ดเร, ยงอ, เล, กตรอน, 4f14, 6s2อ, เล, กตรอนต, อระด, บพล, งงาน, 2ค, ณสมบ, ทางกายภาพสถานะ, ของแข, งความหนาแน, ใกล, ซม, . xiriediymxxsemiym aephlthinmRh Ir Mtthwipchux sylksn elkhxatxm xiriediym Ir 77xnukrmekhmi olhathransichnhmu khab blxk 9 6 dlksna sikhawenginmwlxatxm 192 217 3 krm omlkarcderiyngxielktrxn Xe 4f14 5d7 6s2xielktrxntxradbphlngngan 2 8 18 32 15 2khunsmbtithangkayphaphsthana khxngaekhngkhwamhnaaenn ikl r t 22 65 k sm khwamhnaaennkhxngkhxngehlwthim p 19 k sm cudhlxmehlw 2719 K 2446 C cudeduxd 4701 K 4428 C khwamrxnkhxngkarhlxmehlw 41 12 kiolcul omlkhwamrxnkhxngkarklayepnix 231 8 kiolcul omlkhwamrxncaephaa 25 C 25 10 J mol K khwamdnix P Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kthi T K 2713 2957 3252 3614 4069 4659khunsmbtikhxngxatxmokhrngsrangphluk cubic face centeredsthanaxxksiedchn 2 3 4 6 xxkisdepnebspanklang xielkotrenkatiwiti 2 20 phxlingsekl phlngnganixxxineschn radbthi 1 880 kiolcul omlradbthi 2 1600 kiolcul omlrsmixatxm 135 pmrsmixatxm khanwn 180 pmrsmiokhwaelnt 137 pmxun karcderiyngthangaemehlk no datakhwamtanthaniffa 20 C 47 1 nW mkarnakhwamrxn 300 K 147 W m K karkhyaytwcakkhwamrxn 25 C 6 4 µm m K xtraerwkhxngesiyng aethngbang 20 C 4825 m somdulskhxngyngk 528 GPaomdulskhxngaerngechuxn 210 GPaomdulskhxngaerngbibxd 320 GPaxtraswnpwsxng 0 26khwamaekhngomhs 6 5khwamaekhngwikekxrs 1760 MPakhwamaekhngbrienl 1670 MPaelkhthaebiyn CAS 7439 88 5ixosothpesthiyrthisudbthkhwamhlk ixosothpkhxngxiriediym iso NA khrungchiwit DM DE MeV DP189Ir syn 13 2 d e 0 532 189Os190Ir syn 11 78 d e 2 000 190Os191Ir 37 3 Ir esthiyr odymi 114 niwtrxn192Ir syn 73 830 d b 1 460 192Pte 1 046 192Os192mIr syn 241 a IT 0 155 192Ir193Ir 62 7 Ir esthiyr odymi 116 niwtrxn194Ir syn 19 15 h b lt 2 247 194Pt195Ir syn 2 5 h b lt 1 120 195Ptaehlngxangxingxiriediym xngkvs Iridium khuxthatuthimihmayelkhxatxm 77 aelasylksnkhux Ir xiriediymepnthatuolhathransichnsienginkhawaekhngmakhnkaelaepraaxyuinklumkhxngaephlthinm xiriediymichthaolhaphsmthitxngkarkhwamaekhngmak thixunhphumisung inthrrmchatiphbepnolhaphsmxyukb aephlthinmaelaxxsemiym xiriediymthntxkarkdkrxncungehmaasahrbthaxupkrnthiichnganhnkinthixunhphumisung aelamnyngepntwephimkhwamaekhngihaephlthinmdwy bthkhwamekiywkbekhminiyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ekhmiekhathungcak https th wikipedia org w index php title xiriediym amp oldid 9348200, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม