fbpx
วิกิพีเดีย

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งระบุไว้ว่า เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า "อุทยานแห่งชาติ" ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ... ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ" ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน, อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน, อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี เป็นต้น

น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หลักการสงวนรักษาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาตินั้นทำได้หลายแบบ หลายระดับ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยนั้นแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกและอุทยานแห่งชาติทางทะเล

การกระทำสิ่งใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด มีอุทยานทั้งสิ้น 7 แห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประกอบด้วย 4 แห่งในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา) และ 3 แห่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน)

รายชื่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ 131 แห่งตามที่มีราชกิจจานุเบกษาแล้ว และพื้นที่เตรียมการอีก 23 แห่ง รวม 154 แห่งดังนี้ (ชื่อเขตการปกครองที่เป็นตัวเอียงคือชื่อเขตการปกครองที่ที่ทำการอุทยานแห่งนั้น ๆ ตั้งอยู่)

หมายเลขอ้างอิง อุทยานแห่งชาติ อำเภอ จังหวัด พิกัดภูมิศาสตร์ ภาพ พื้นที่
(ตร.กม.)
ปีที่จัดตั้ง ประกาศ
1090 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี


กุยบุรี, ปราณบุรี, เมืองประจวบคีรีขันธ์, สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 12°03′03″N 99°37′25″E / 12.050957°N 99.623551°E / 12.050957; 99.623551 (SL. No. 1090)
ดูแผนที่
  991.46 2542 25 มีนาคม 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 20 ก
หน้า 43


1028 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน


หัวหิน;
แก่งกระจาน, ท่ายาง, หนองหญ้าปล้อง
ประจวบคีรีขันธ์;
เพชรบุรี
12°53′06″N 99°37′58″E / 12.884980°N 99.632643°E / 12.884980; 99.632643 (SL. No. 1028)
ดูแผนที่
  3,034.42 2524 12 มิถุนายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 92 ฉบับพิเศษ
หน้า 3


1069 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง


ไชยา, ท่าฉาง, ท่าชนะ, วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 9°19′41″N 98°51′11″E / 9.328140°N 98.852928°E / 9.328140; 98.852928 (SL. No. 1069)
ดูแผนที่
  545.81 2534 4 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 211 ฉบับพิเศษ
หน้า 48


1033 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ


โขงเจียม, สิรินธร อุบลราชธานี 15°17′45″N 105°28′26″E / 15.295709°N 105.473804°E / 15.295709; 105.473804 (SL. No. 1033)
ดูแผนที่
  85.26 2524 13 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


1126 อุทยานแห่งชาติขุนขาน


สะเมิง เชียงใหม่ 18°51′15″N 98°37′19″E / 18.854189°N 98.621944°E / 18.854189; 98.621944 (SL. No. 1126)
ดูแผนที่
  208.93 2555 18 พฤษภาคม 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 43 ก
หน้า 4


1081 อุทยานแห่งชาติขุนแจ


เวียงป่าเป้า เชียงราย 19°04′36″N 99°23′59″E / 19.076576°N 99.399674°E / 19.076576; 99.399674 (SL. No. 1081)
ดูแผนที่
  283.48 2538 14 สิงหาคม 2538
เล่ม 112
ตอนที่ 33 ก
หน้า 28


1111 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน


บ่อเกลือ น่าน 19°10′51″N 101°10′46″E / 19.180695°N 101.179474°E / 19.180695; 101.179474 (SL. No. 1111)
ดูแผนที่
  245.91 2552 15 กรกฎาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 43 ก
หน้า 100


1115 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ


แม่ระมาด, แม่สอด ตาก 17°02′15″N 98°37′46″E / 17.037638°N 98.629552°E / 17.037638; 98.629552 (SL. No. 1115)
ดูแผนที่
  396.92 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 7


9123 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน


นาน้อย, นาหมื่น;
ท่าปลา
น่าน;
อุตรดิตถ์
18°16′38″N 100°31′16″E / 18.277269°N 100.521154°E / 18.277269; 100.521154 (SL. No. 9123)
ดูแผนที่
  364.67 2560 25 มีนาคม 2560
เล่ม 134
ตอนที่ 34 ก
หน้า 7


1125 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ


เขาค้อ, เมืองเพชรบูรณ์, หล่มเก่า, หล่มสัก เพชรบูรณ์ 16°34′20″N 100°58′41″E / 16.572331°N 100.978063°E / 16.572331; 100.978063 (SL. No. 1125)
ดูแผนที่
  483.78 2555 18 พฤษภาคม 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 43 ก
หน้า 1


1014 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ


เขาคิชฌกูฏ, มะขาม จันทบุรี 12°50′20″N 102°07′16″E / 12.838812°N 102.121112°E / 12.838812; 102.121112 (SL. No. 1014)
ดูแผนที่
  57.69 2520 4 พฤษภาคม 2520
เล่ม 94
ตอนที่ 38 ฉบับพิเศษ
หน้า 41


1013 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง


แก่งหางแมว;
แกลง, เขาชะเมา
จันทบุรี;
ระยอง
12°54′46″N 101°43′28″E / 12.912887°N 101.724533°E / 12.912887; 101.724533 (SL. No. 1013)
ดูแผนที่
  87.55 2519 31 ธันวาคม 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 267 ฉบับพิเศษ
หน้า 10


1113 อุทยานแห่งชาติเขานัน


ท่าศาลา, นบพิตำ, สิชล นครศรีธรรมราช 8°46′13″N 99°48′16″E / 8.770310°N 99.804310°E / 8.770310; 99.804310 (SL. No. 1113)
ดูแผนที่
  408.70 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 1


1065 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง


นาทวี, สะเดา สงขลา 6°36′01″N 100°35′19″E / 6.600348°N 100.588694°E / 6.600348; 100.588694 (SL. No. 1065)
ดูแผนที่
  220.42 2534 22 กรกฎาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 127 ฉบับพิเศษ
หน้า 40


1042 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า


นาโยง, เมืองตรัง, รัษฎา, ห้วยยอด;
ชะอวด, ทุ่งสง;
กงหรา, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์, ศรีบรรพต
ตรัง;
นครศรีธรรมราช;
พัทลุง
7°40′42″N 99°52′23″E / 7.678450°N 99.873071°E / 7.678450; 99.873071 (SL. No. 1042)
ดูแผนที่
  701.74 2525 27 พฤษภาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 72 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1029 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา


เขาพนม, เมืองกระบี่, อ่าวลึก กระบี่ 8°14′17″N 98°55′02″E / 8.238013°N 98.917090°E / 8.238013; 98.917090 (SL. No. 1029)
ดูแผนที่
  52.62 2524 9 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1083 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร


กันทรลักษ์;
น้ำขุ่น, น้ำยืน
ศรีสะเกษ;
อุบลราชธานี
14°26′22″N 104°43′47″E / 14.439471°N 104.729721°E / 14.439471; 104.729721 (SL. No. 1083)
ดูแผนที่
  136.62 2541 20 มีนาคม 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 14 ก
หน้า 5


1052 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง


ท้ายเหมือง พังงา 8°26′17″N 98°14′12″E / 8.438124°N 98.236578°E / 8.438124; 98.236578 (SL. No. 1052)
ดูแผนที่
  59.65 2529 14 เมษายน 2529
เล่ม 103
ตอนที่ 59 ฉบับพิเศษ
หน้า 6


1022 อุทยานแห่งชาติเขาสก


บ้านตาขุน, พนม สุราษฎร์ธานี 8°55′43″N 98°31′34″E / 8.928667°N 98.526122°E / 8.928667; 98.526122 (SL. No. 1022)
ดูแผนที่
  741.01 2523 22 ธันวาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 197 ฉบับพิเศษ
หน้า 6


1004 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด


กุยบุรี, สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 12°07′42″N 99°57′15″E / 12.128464°N 99.954116°E / 12.128464; 99.954116 (SL. No. 1004)
ดูแผนที่
  161.25 2509 28 มิถุนายน 2509
เล่ม 83
ตอนที่ 53
หน้า 420


1122 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น


แก่งหางแมว จันทบุรี 13°10′38″N 102°00′12″E / 13.177148°N 102.003269°E / 13.177148; 102.003269 (SL. No. 1122)
ดูแผนที่
  118.14 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 17


1009 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง


ฉวาง, ช้างกลาง, นบพิตำ, พรหมคีรี, พิปูน, เมืองนครศรีธรรมราช, ลานสกา นครศรีธรรมราช 8°22′25″N 99°44′06″E / 8.373717°N 99.735022°E / 8.373717; 99.735022 (SL. No. 1009)
ดูแผนที่
  593.56 2517 18 ธันวาคม 2517
เล่ม 91
ตอนที่ 216 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1066 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่


กะปง, ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง, เมืองพังงา พังงา 8°38′05″N 98°17′17″E / 8.634658°N 98.288007°E / 8.634658; 98.288007 (SL. No. 1066)
ดูแผนที่
  133.71 2534 30 สิงหาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 152 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1067 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม


ทองผาภูมิ, สังขละบุรี กาญจนบุรี 15°01′28″N 98°35′53″E / 15.024574°N 98.598074°E / 15.024574; 98.598074 (SL. No. 1067)
ดูแผนที่
  1,478.01 2534 8 พฤศจิกายน 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 195 ฉบับพิเศษ
หน้า 46


1034 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด


แกลง, เมืองระยอง ระยอง 12°35′28″N 101°25′06″E / 12.591201°N 101.418212°E / 12.591201; 101.418212 (SL. No. 1034)
ดูแผนที่
  131.62 2524 1 ตุลาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 162 ฉบับพิเศษ
หน้า 6


1001 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


ปากพลี, เมืองนครนายก;
ปากช่อง, วังน้ำเขียว;
กบินทร์บุรี, นาดี, ประจันตคาม, เมืองปราจีนบุรี;
แก่งคอย, มวกเหล็ก
นครนายก;
นครราชสีมา;
ปราจีนบุรี;
สระบุรี
14°25′55″N 101°22′19″E / 14.432002°N 101.371839°E / 14.432002; 101.371839 (SL. No. 1001)
ดูแผนที่
  2,168.75 2505 18 กันยายน 2505
เล่ม 79
ตอนที่ 86
หน้า 982


1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์


ทองผาภูมิ, ไทรโยค, ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 14°38′21″N 98°59′08″E / 14.639196°N 98.985538°E / 14.639196; 98.985538 (SL. No. 1039)
ดูแผนที่
  2,032.65 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


1102 อุทยานแห่งชาติคลองพนม


พนม สุราษฎร์ธานี 8°52′48″N 98°40′26″E / 8.879925°N 98.673963°E / 8.879925; 98.673963 (SL. No. 1102)
ดูแผนที่
  412.67 2543 17 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 108 ก
หน้า 15


1044 อุทยานแห่งชาติคลองลาน


คลองลาน กำแพงเพชร 16°07′46″N 99°16′51″E / 16.129371°N 99.280712°E / 16.129371; 99.280712 (SL. No. 1044)
ดูแผนที่
  423.79 2525 25 ธันวาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 191 ฉบับพิเศษ
หน้า 34


1063 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า


โกสัมพีนคร, คลองลาน;
วังเจ้า
กำแพงเพชร;
ตาก
16°30′22″N 99°10′13″E / 16.506047°N 99.170297°E / 16.506047; 99.170297 (SL. No. 1063)
ดูแผนที่
  740.69 2533 29 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 158 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


9110 อุทยานแห่งชาติแควน้อย


ชาติตระการ, นครไทย, วังทอง, วัดโบสถ์ พิษณุโลก 17°10′33″N 100°23′50″E / 17.175921°N 100.397218°E / 17.175921; 100.397218 (SL. No. 9110)
ดูแผนที่
  223.86 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1058 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน


แจ้ห่ม, เมืองปาน, เมืองลำปาง, วังเหนือ ลำปาง 18°50′11″N 99°28′10″E / 18.836394°N 99.469466°E / 18.836394; 99.469466 (SL. No. 1058)
ดูแผนที่
  791.92 2531 28 กรกฎาคม 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 122 ฉบับพิเศษ
หน้า 40


1124 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน


บ้านคา, ปากท่อ ราชบุรี 13°16′01″N 99°33′10″E / 13.266900°N 99.552860°E / 13.266900; 99.552860 (SL. No. 1124)
ดูแผนที่
  328.05 2555 24 มกราคม 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 9 ก
หน้า 1


1017 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์


ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 14°39′40″N 99°18′15″E / 14.660987°N 99.304231°E / 14.660987; 99.304231 (SL. No. 1017)
ดูแผนที่
  66.96 2523 12 กุมภาพันธ์ 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 20
หน้า 28


1010 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล


เมืองลำปาง, ห้างฉัตร;
แม่ทา
ลำปาง;
ลำพูน
18°29′43″N 99°16′11″E / 18.495304°N 99.269656°E / 18.495304; 99.269656 (SL. No. 1010)
ดูแผนที่
  261.32 2518 5 มีนาคม 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 54 ฉบับพิเศษ
หน้า 51


9118 อุทยานแห่งชาติดอยจง


เถิน, สบปราบ;
ลี้
ลำปาง;
ลำพูน
17°55′02″N 99°15′00″E / 17.917314°N 99.249957°E / 17.917314; 99.249957 (SL. No. 9118)
ดูแผนที่
  346.19 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1107 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง


เมืองแพร่, ลอง, สูงเม่น แพร่ 18°09′10″N 99°59′15″E / 18.152783°N 99.987398°E / 18.152783; 99.987398 (SL. No. 1107)
ดูแผนที่
  182.62 2550 6 กรกฎาคม 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 31 ก
หน้า 33


1097 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก


ไชยปราการ, ฝาง, แม่อาย เชียงใหม่ 19°58′15″N 99°09′12″E / 19.970794°N 99.153278°E / 19.970794; 99.153278 (SL. No. 1097)
ดูแผนที่
  529.51 2543 4 กันยายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 81 ก
หน้า 1


1094 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา


เฉลิมพระเกียรติ, เชียงกลาง, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, บ่อเกลือ, ปัว, แม่จริม, สันติสุข น่าน 19°12′01″N 101°04′51″E / 19.200184°N 101.080819°E / 19.200184; 101.080819 (SL. No. 1094)
ดูแผนที่
  1,700.87 2542 17 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 48 ก
หน้า 5


1127 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง


เชียงม่วน, ดอกคำใต้, ปง พะเยา 18°51′22″N 100°10′56″E / 18.855994°N 100.182178°E / 18.855994; 100.182178 (SL. No. 1127)
ดูแผนที่
  863.35 2555 13 มิถุนายน 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 51 ก
หน้า 22


9103 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา


แม่สรวย;
ไชยปราการ, ฝาง
เชียงราย;
เชียงใหม่
19°39′12″N 99°13′15″E / 19.653305°N 99.220911°E / 19.653305; 99.220911 (SL. No. 9103)
ดูแผนที่
  357.35 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1024 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


เมืองเชียงใหม่, แม่แตง, แม่ริม, หางดง เชียงใหม่ 18°48′47″N 98°56′24″E / 18.813030°N 98.940122°E / 18.813030; 98.940122 (SL. No. 1024)
ดูแผนที่
  270.78 2524 14 เมษายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 57
หน้า 106


1061 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง


พาน, แม่สรวย, เวียงป่าเป้า;
เมืองพะเยา, แม่ใจ;
งาว, วังเหนือ
เชียงราย;
พะเยา;
ลำปาง
19°26′38″N 99°42′11″E / 19.443850°N 99.703148°E / 19.443850; 99.703148 (SL. No. 1061)
ดูแผนที่
  1,208.00 2533 16 เมษายน 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 61 ฉบับพิเศษ
หน้า 14


1006 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


จอมทอง, ดอยหล่อ, แม่แจ่ม, แม่วาง เชียงใหม่ 18°32′12″N 98°31′17″E / 18.536803°N 98.521410°E / 18.536803; 98.521410 (SL. No. 1006)
ดูแผนที่
  474.68 2515 2 ตุลาคม 2515
เล่ม 89
ตอนที่ 148 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1103 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่


ทองแสนขัน, ท่าปลา, น้ำปาด, เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 17°39′24″N 100°34′05″E / 17.656708°N 100.568188°E / 17.656708; 100.568188 (SL. No. 1103)
ดูแผนที่
  518.08 2546 4 ธันวาคม 2546
เล่ม 120
ตอนที่ 119 ก
หน้า 1


1008 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา


เมืองสตูล สตูล 6°42′10″N 99°38′48″E / 6.702680°N 99.646556°E / 6.702680; 99.646556 (SL. No. 1008)
ดูแผนที่
  1,713.97 2517 19 เมษายน 2517
เล่ม 91
ตอนที่ 68 ฉบับพิเศษ
หน้า 39


1038 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช


เมืองตาก, แม่สอด ตาก 16°46′51″N 98°55′44″E / 16.780722°N 98.928825°E / 16.780722; 98.928825 (SL. No. 1038)
ดูแผนที่
  265.93 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 13


1023 อุทยานแห่งชาติตาดโตน


เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 15°58′52″N 102°02′04″E / 15.980977°N 102.034435°E / 15.980977; 102.034435 (SL. No. 1023)
ดูแผนที่
  222.96 2524 31 ธันวาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 208 ฉบับพิเศษ
หน้า 8


1087 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก


เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 16°22′23″N 101°19′42″E / 16.373083°N 101.328346°E / 16.373083; 101.328346 (SL. No. 1087)
ดูแผนที่
  286.56 2541 30 ตุลาคม 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 78 ก
หน้า 11


1082 อุทยานแห่งชาติตาพระยา


โนนดินแดง, บ้านกรวด, ละหานทราย;
ตาพระยา
บุรีรัมย์;
สระแก้ว
14°07′55″N 102°40′09″E / 14.131946°N 102.669106°E / 14.131946; 102.669106 (SL. No. 1082)
ดูแผนที่
  620.71 2539 22 พฤศจิกายน 2539
เล่ม 113
ตอนที่ 65 ก
หน้า 7


1073 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น


กาญจนดิษฐ์, บ้านนาสาร, เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 8°51′48″N 99°28′42″E / 8.863310°N 99.478341°E / 8.863310; 99.478341 (SL. No. 1073)
ดูแผนที่
  387.96 2535 31 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 245 ฉบับพิเศษ
หน้า 86


1006 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน


แม่สาย เชียงราย 20°22′54″N 99°52′06″E / 20.38167°N 99.86833°E / 20.38167; 99.86833 (SL. No. 1006)
ดูแผนที่
  8 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1116 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ


ปางมะผ้า, เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 19°27′50″N 97°55′37″E / 19.463843°N 97.927059°E / 19.463843; 97.927059 (SL. No. 1116)
ดูแผนที่
  637.06 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 10


9104 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท


งาว, แจ้ห่ม, เมืองลำปาง, แม่เมาะ ลำปาง 18°36′13″N 99°53′53″E / 18.603642°N 99.898029°E / 18.603642; 99.898029 (SL. No. 9104)
ดูแผนที่
  1,240.50 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9116 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน


สองแคว;
เชียงคำ, ปง
น่าน;
พะเยา
19°23′02″N 100°32′20″E / 19.383898°N 100.539016°E / 19.383898; 100.539016 (SL. No. 9116)
ดูแผนที่
  252.64 2559 21 เมษายน 2559
เล่ม 133
ตอนที่ 33 ก
หน้า 52


1114 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ


ทองผาภูมิ, สังขละบุรี กาญจนบุรี 14°41′33″N 98°24′16″E / 14.692458°N 98.404420°E / 14.692458; 98.404420 (SL. No. 1114)
ดูแผนที่
  1,234.26 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 4


1020 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน


ควนโดน, เมืองสตูล สตูล 6°42′32″N 100°10′09″E / 6.708786°N 100.169095°E / 6.708786; 100.169095 (SL. No. 1020)
ดูแผนที่
  200.29 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 22


1040 อุทยานแห่งชาติทับลาน


ครบุรี, ปักธงชัย, วังน้ำเขียว, เสิงสาง;
นาดี
นครราชสีมา;
ปราจีนบุรี
14°13′05″N 101°54′06″E / 14.217949°N 101.901585°E / 14.217949; 101.901585 (SL. No. 1040)
ดูแผนที่
  2,245.88 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


1003 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง


นครไทย, เนินมะปราง, วังทอง;
เขาค้อ, เมืองเพชรบูรณ์, วังโป่ง
พิษณุโลก;
เพชรบูรณ์
16°50′35″N 100°52′49″E / 16.843028°N 100.880221°E / 16.843028; 100.880221 (SL. No. 1003)
ดูแผนที่
  1,244.83 2506 29 มกราคม 2506
เล่ม 80
ตอนที่ 11 ฉบับพิเศษ
หน้า 19


1077 อุทยานแห่งชาติไทรทอง


เทพสถิต, ภักดีชุมพล, หนองบัวแดง, หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 15°52′32″N 101°30′33″E / 15.875437°N 101.509251°E / 15.875437; 101.509251 (SL. No. 1077)
ดูแผนที่
  333.35 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 27


1019 อุทยานแห่งชาติไทรโยค


ทองผาภูมิ, ไทรโยค กาญจนบุรี 14°26′16″N 98°51′05″E / 14.437760°N 98.851354°E / 14.437760; 98.851354 (SL. No. 1019)
ดูแผนที่
  955.14 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 13


1085 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี


เมืองกระบี่, อ่าวลึก กระบี่ 8°23′21″N 98°44′04″E / 8.389176°N 98.734577°E / 8.389176; 98.734577 (SL. No. 1085)
ดูแผนที่
  103.45 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 4


9143 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน


เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 9°45′23″N 100°01′23″E / 9.756313°N 100.022941°E / 9.756313; 100.022941 (SL. No. 9143)
ดูแผนที่
  44.99 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9121 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี


บ้านหลวง, ท่าวังผา, เมืองน่าน น่าน 19°07′45″N 100°38′32″E / 19.129090°N 100.642348°E / 19.129090; 100.642348 (SL. No. 9121)
ดูแผนที่
  452.96 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9136 อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม


ปากชม;
สังคม;
นายูง, น้ำโสม, บ้านผือ
เลย;
หนองคาย;
อุดรธานี
17°55′29″N 102°15′03″E / 17.924726°N 102.250935°E / 17.924726; 102.250935 (SL. No. 9136)
ดูแผนที่
  401.40 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1121 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว


บ่อไร่ ตราด 12°37′03″N 102°34′37″E / 12.617433°N 102.577022°E / 12.617433; 102.577022 (SL. No. 1121)
ดูแผนที่
  199.11 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 14


9131 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


ปากช่อง;
มวกเหล็ก, วังม่วง
นครราชสีมา;
สระบุรี
14°43′32″N 101°11′21″E / 14.725666°N 101.189038°E / 14.725666; 101.189038 (SL. No. 9131)
ดูแผนที่
  41.47 2559 26 ธันวาคม 2559
เล่ม 133
ตอนที่ 109 ก
หน้า 30


1055 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ


ชาติตระการ, นครไทย พิษณุโลก 17°18′08″N 100°40′40″E / 17.302134°N 100.677809°E / 17.302134; 100.677809 (SL. No. 1055)
ดูแผนที่
  537.21 2530 2 พฤศจิกายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 220 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


9140 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป


จะแนะ, ระแงะ, รือเสาะ, ศรีสาคร นราธิวาส 6°16′04″N 101°37′20″E / 6.267821°N 101.622159°E / 6.267821; 101.622159 (SL. No. 9140)
ดูแผนที่
  122.74 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1110 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว


โคกโพธิ์;
เมืองยะลา, ยะหา;
สะบ้าย้อย
ปัตตานี;
ยะลา;
สงขลา
6°39′25″N 101°05′46″E / 6.656893°N 101.096068°E / 6.656893; 101.096068 (SL. No. 1110)
ดูแผนที่
  69.75 2551 28 พฤษภาคม 2551
เล่ม 125
ตอนที่ 71 ก
หน้า 4


1011 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว


ขลุง, มะขาม, เมืองจันทบุรี, แหลมสิงห์ จันทบุรี 12°31′53″N 102°11′14″E / 12.531473°N 102.187216°E / 12.531473; 102.187216 (SL. No. 1011)
ดูแผนที่
  119.42 2518 2 พฤษภาคม 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 87 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


9109 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ


พบพระ, เมืองตาก, แม่สอด, วังเจ้า ตาก 16°30′08″N 98°45′09″E / 16.502222°N 98.752528°E / 16.502222; 98.752528 (SL. No. 9109)
ดูแผนที่
  699.66 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1037 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์


ขุนยวม, เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 19°21′13″N 97°58′52″E / 19.353683°N 97.981064°E / 19.353683; 97.981064 (SL. No. 1037)
ดูแผนที่
  429.69 2524 29 ตุลาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 180 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1064 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง


ช้างกลาง, ทุ่งสง, นาบอน, ร่อนพิบูลย์, ลานสกา นครศรีธรรมราช 8°10′23″N 99°44′43″E / 8.173051°N 99.745162°E / 8.173051; 99.745162 (SL. No. 1064)
ดูแผนที่
  210.29 2534 22 กรกฎาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 127 ฉบับพิเศษ
หน้า 33


1027 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น


แก่งคอย, เมืองสระบุรี, วิหารแดง, หนองแค สระบุรี 14°26′14″N 100°57′47″E / 14.437307°N 100.963084°E / 14.437307; 100.963084 (SL. No. 1027)
ดูแผนที่
  45.54 2524 2 มิถุนายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 85 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1095 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด


สิชล;
กาญจนดิษฐ์
นครศรีธรรมราช;
สุราษฎร์ธานี
9°00′52″N 99°46′16″E / 9.014571°N 99.771193°E / 9.014571; 99.771193 (SL. No. 1095)
ดูแผนที่
  142.13 2542 17 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 48 ก
หน้า 8


1093 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว


ทุ่งตะโก, พะโต๊ะ, สวี, หลังสวน;
เมืองระนอง, ละอุ่น
ชุมพร;
ระนอง
9°51′23″N 98°37′40″E / 9.856334°N 98.627660°E / 9.856334; 98.627660 (SL. No. 1093)
ดูแผนที่
  706.03 2542 2 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 44 ก
หน้า 13


1070 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง


ทับสะแก, บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 11°37′33″N 99°36′50″E / 11.625839°N 99.613796°E / 11.625839; 99.613796 (SL. No. 1070)
ดูแผนที่
  158.43 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1100 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง


โคกโพธิ์ไชย, บ้านฝาง, ภูเวียง, มัญจาคีรี, หนองเรือ, อุบลรัตน์;
แก้งคร้อ, บ้านแท่น
ขอนแก่น;
ชัยภูมิ
16°37′28″N 102°34′12″E / 16.624434°N 102.570030°E / 16.624434; 102.570030 (SL. No. 1100)
ดูแผนที่
  226.42 2543 15 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 105 ก
หน้า 10


1005 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว


คอนสาร;
น้ำหนาว, เมืองเพชรบูรณ์, หล่มสัก
ชัยภูมิ;
เพชรบูรณ์
16°44′19″N 101°34′13″E / 16.738650°N 101.570264°E / 16.738650; 101.570264 (SL. No. 1005)
ดูแผนที่
  974.26 2515 4 พฤษภาคม 2515
เล่ม 89
ตอนที่ 71 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1088 อุทยานแห่งชาติบางลาง


บันนังสตา, เบตง, ธารโต ยะลา 6°00′30″N 101°09′36″E / 6.008330°N 101.160017°E / 6.008330; 101.160017 (SL. No. 1088)
ดูแผนที่
  293.55 2542 24 กุมภาพันธ์ 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 9 ก
หน้า 38


1096 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี


เจาะไอร้อง, บาเจาะ, ยี่งอ, ระแงะ, รือเสาะ, สุคิริน, สุไหงปาดี;
กะพ้อ;
รามัน
นราธิวาส;
ปัตตานี;
ยะลา
6°30′12″N 101°37′14″E / 6.503381°N 101.620506°E / 6.503381; 101.620506 (SL. No. 1096)
ดูแผนที่
  354.94 2542 17 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 48 ก
หน้า 11


1041 อุทยานแห่งชาติปางสีดา


นาดี;
เมืองสระแก้ว, วัฒนานคร
ปราจีนบุรี;
สระแก้ว
13°59′02″N 102°12′14″E / 13.983955°N 102.203822°E / 13.983955; 102.203822 (SL. No. 1041)
ดูแผนที่
  847.00 2525 22 กุมภาพันธ์ 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 24 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1105 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


ซับใหญ่, เทพสถิต ชัยภูมิ 15°37′54″N 101°23′38″E / 15.631601°N 101.393851°E / 15.631601; 101.393851 (SL. No. 1105)
ดูแผนที่
  100.08 2550 6 มิถุนายน 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 26 ก
หน้า 26


1099 อุทยานแห่งชาติผาแดง


เชียงดาว, ไชยปราการ, เวียงแหง เชียงใหม่ 19°37′44″N 98°57′21″E / 19.628988°N 98.955943°E / 19.628988; 98.955943 (SL. No. 1099)
ดูแผนที่
  1,144.94 2543 2 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 98 ก
หน้า 4


1074 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


โขงเจียม, โพธิ์ไทร, ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 15°24′08″N 105°30′00″E / 15.402090°N 105.499940°E / 15.402090; 105.499940 (SL. No. 1074)
ดูแผนที่
  361.44 2535 31 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 245 ฉบับพิเศษ
หน้า 90


1086 อุทยานแห่งชาติพุเตย


ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14°57′02″N 99°26′02″E / 14.950492°N 99.433821°E / 14.950492; 99.433821 (SL. No. 1086)
ดูแผนที่
  318.76 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 7


1093 อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า


เทิง เชียงราย 19°51′04″N 100°26′58″E / 19.85102°N 100.44944°E / 19.85102; 100.44944 (SL. No. 1093)
ดูแผนที่
  192 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1002 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


ภูกระดึง เลย 16°52′16″N 101°50′50″E / 16.871038°N 101.847304°E / 16.871038; 101.847304 (SL. No. 1002)
ดูแผนที่
  265.38 2505 23 พฤศจิกายน 2505
เล่ม 79
ตอนที่ 104 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


1050 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ


เขาสวนกวาง, ภูเวียง, อุบลรัตน์;
โนนสัง, เมืองหนองบัวลำภู
ขอนแก่น;
หนองบัวลำภู
16°48′42″N 102°36′40″E / 16.811643°N 102.611232°E / 16.811643; 102.611232 (SL. No. 1050)
ดูแผนที่
  307.38 2528 20 กันยายน 2528
เล่ม 102
ตอนที่ 130 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1053 อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย


นาจะหลวย, น้ำยืน, บุณฑริก อุบลราชธานี 14°26′03″N 105°15′10″E / 14.434280°N 105.252653°E / 14.434280; 105.252653 (SL. No. 1053)
ดูแผนที่
  704.91 2530 1 มิถุนายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 103 ฉบับพิเศษ
หน้า 11


1098 อุทยานแห่งชาติภูซาง


เทิง;
เชียงคำ, ภูซาง
เชียงราย;
พะเยา
19°39′37″N 100°22′30″E / 19.660282°N 100.374969°E / 19.660282; 100.374969 (SL. No. 1098)
ดูแผนที่
  281.68 2543 2 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 98 ก
หน้า 1


1059 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ


ดอนตาล, เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 16°26′01″N 104°48′10″E / 16.433498°N 104.802718°E / 16.433498; 104.802718 (SL. No. 1059)
ดูแผนที่
  50.53 2531 28 ธันวาคม 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 235 ฉบับพิเศษ
หน้า 19


1072 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน


ชุมแพ, ภูผาม่าน;
ภูกระดึง
ขอนแก่น;
เลย
16°45′25″N 101°58′05″E / 16.756983°N 101.967919°E / 16.756983; 101.967919 (SL. No. 1072)
ดูแผนที่
  355.51 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 9


1057 อุทยานแห่งชาติภูผายล


นาแก;
คำชะอี, ดงหลวง;
โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย, ภูพาน
นครพนม;
มุกดาหาร;
สกลนคร
16°55′42″N 104°10′20″E / 16.928228°N 104.172289°E / 16.928228; 104.172289 (SL. No. 1057)
ดูแผนที่
  780.26 2531 28 กรกฎาคม 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 122 ฉบับพิเศษ
หน้า 36


1118 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก


คำม่วง, สมเด็จ;
กุดบาก, นิคมน้ำอูน, ภูพาน, วาริชภูมิ, ส่องดาว;
วังสามหมอ
กาฬสินธุ์;
สกลนคร;
อุดรธานี
17°16′02″N 103°27′32″E / 17.267270°N 103.458786°E / 17.267270; 103.458786 (SL. No. 1118)
ดูแผนที่
  406.23 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 16


1007 อุทยานแห่งชาติภูพาน


สมเด็จ, ห้วยผึ้ง;
กุดบาก, พรรณานิคม, ภูพาน, เมืองสกลนคร
กาฬสินธุ์;
สกลนคร
17°03′45″N 103°58′22″E / 17.062563°N 103.972727°E / 17.062563; 103.972727 (SL. No. 1007)
ดูแผนที่
  731.31 2515 13 พฤศจิกายน 2515
เล่ม 89
ตอนที่ 170 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1016 อุทยานแห่งชาติภูเรือ


ท่าลี่, ภูเรือ เลย 17°28′54″N 101°21′07″E / 17.481557°N 101.351866°E / 17.481557; 101.351866 (SL. No. 1016)
ดูแผนที่
  121.48 2522 26 กรกฎาคม 2522
เล่ม 96
ตอนที่ 124 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1117 อุทยานแห่งชาติภูลังกา


นาทม, บ้านแพง;
บึงโขงหลง
นครพนม;
บึงกาฬ
17°59′04″N 104°08′20″E / 17.984429°N 104.138824°E / 17.984429; 104.138824 (SL. No. 1117)
ดูแผนที่
  57.82 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 13


1108 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา


เกษตรสมบูรณ์, แก้งคร้อ, บ้านเขว้า, เมืองชัยภูมิ, หนองบัวแดง ชัยภูมิ 15°59′58″N 101°53′40″E / 15.999405°N 101.894533°E / 15.999405; 101.894533 (SL. No. 1108)
ดูแผนที่
  197.58 2550 27 กรกฎาคม 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 37 ก
หน้า 16


1071 อุทยานแห่งชาติภูเวียง


ชุมแพ, ภูเวียง, เวียงเก่า, สีชมพู, หนองนาคำ ขอนแก่น 16°44′07″N 102°17′06″E / 16.735165°N 102.284897°E / 16.735165; 102.284897 (SL. No. 1071)
ดูแผนที่
  317.40 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1075 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว


ดอนตาล, นิคมคำสร้อย, เมืองมุกดาหาร;
เลิงนกทา;
ชานุมาน, เสนางคนิคม
มุกดาหาร;
ยโสธร;
อำนาจเจริญ
16°14′00″N 104°46′49″E / 16.233395°N 104.780185°E / 16.233395; 104.780185 (SL. No. 1075)
ดูแผนที่
  224.99 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 18


1079 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย


นาแห้ว เลย 17°30′13″N 100°56′20″E / 17.503576°N 100.938945°E / 17.503576; 100.938945 (SL. No. 1079)
ดูแผนที่
  104.33 2537 23 พฤศจิกายน 2537
เล่ม 111
ตอนที่ 52 ก
หน้า 54


1109 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว


ชาติตระการ;
บ้านโคก, น้ำปาด
พิษณุโลก;
อุตรดิตถ์
17°41′48″N 100°56′50″E / 17.696616°N 100.947100°E / 17.696616; 100.947100 (SL. No. 1109)
ดูแผนที่
  341.79 2551 28 พฤษภาคม 2551
เล่ม 125
ตอนที่ 71 ก
หน้า 1


1048 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


นครไทย;
ด่านซ้าย
พิษณุโลก;
เลย
17°00′13″N 100°59′36″E / 17.003526°N 100.993196°E / 17.003526; 100.993196 (SL. No. 1048)
ดูแผนที่
  304.96 2527 26 กรกฎาคม 2527
เล่ม 101
ตอนที่ 96 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


9112 อุทยานแห่งชาติแม่เงา


ท่าสองยาง;
สบเมย
ตาก;
แม่ฮ่องสอน
17°50′46″N 97°58′36″E / 17.846163°N 97.976751°E / 17.846163; 97.976751 (SL. No. 9112)
ดูแผนที่
  447.72 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1106 อุทยานแห่งชาติแม่จริม


แม่จริม, เวียงสา น่าน 18°36′06″N 100°58′49″E / 18.601537°N 100.980247°E / 18.601537; 100.980247 (SL. No. 1106)
ดูแผนที่
ทยานแห, งชาต, ในประเทศไทย, เก, ดข, นจากพระราชบ, ญญ, ทยานแห, งชาต, 2504, งระบ, ไว, เม, อร, ฐบาลเห, นสมควรกำหนดบร, เวณท, นแห, งใดท, สภาพธรรมชาต, เป, นท, าสนใจ, ให, คงอย, ในสภาพธรรมชาต, เด, มเพ, อสงวนไว, ให, เป, นประโยชน, แก, การศ, กษาและร, นรมย, ของประชาชน, ให, . xuthyanaehngchatiinpraethsithy ekidkhuncakphrarachbyytixuthyanaehngchati ph s 2504 1 sungrabuiwwa emuxrthbalehnsmkhwrkahndbriewnthidinaehngidthimisphaphthrrmchatiepnthinasnic ihkhngxyuinsphaphthrrmchatiedimephuxsngwniwihepnpraoychnaekkarsuksaaelarunrmykhxngprachachn kihmixanackrathaidodyprakasphrarachkvsdika aelaihmiaephnthiaesdngaenwekhtaehngbriewnthikahndnnaenbthayphrarachkvsdikadwy briewnthikahndnieriykwa xuthyanaehngchati thidinthicakahndihepnxuthyanaehngchatinn txngepnthidinthimiidxyuinkrrmsiththihruxkhrxbkhrxngodychxbdwykdhmaykhxngbukhkhlidsungmiichthbwngkaremuxng ihmikrrmkarkhnahnung eriykwa khnakrrmkarxuthyanaehngchati prakxbdwypldkrathrwngekstrepnprathan xthibdikrmpaim phuaethnkrmmhadithy phuaethnkrmthidin aelakrrmkarxunimekinsibexdkhnsungkhnarthmntriaetngtng aenwkhidekiywkbxuthyanaehngchatirierimkhuninshrthxemrikasungmixuthyanaehngchatithimichuxesiyng echn xuthyanaehngchatiaekrndaekhnyxn xuthyanaehngchatieylolwsotn xuthyanaehngchatioyesmiti epntnnatkehwsuwt xuthyanaehngchatiekhaihy hlkkarsngwnrksathidinthimisphaphthrrmchatinnthaidhlayaebb hlayradb idaek pasngwnaehngchati xuthyanaehngchati wnxuthyan ekhtrksaphnthustwpa ekhthamlastwpa sunysuksathrrmchati aela swnrukkhchati inswnxuthyanaehngchatikhxngithynnaebngepnxuthyanaehngchatithangbkaelaxuthyanaehngchatithangthaelkarkrathasingidinbriewnxuthyanaehngchaticatxngptibtitamphrarachbyytixuthyanaehngchatiaelaphankarphicarnakhxngkhnakrrmkarxuthyanaehngchatiincanwnxuthyanaehngchatithnghmd mixuthyanthngsin 7 aehngthikhunthaebiynepnmrdkolk prakxbdwy 4 aehnginklumpadngphyaeyn ekhaihy xuthyanaehngchatiekhaihy xuthyanaehngchatithblan xuthyanaehngchatipangsida aelaxuthyanaehngchatitaphraya aela 3 aehnginklumpaaekngkracan xuthyanaehngchatiaekngkracan xuthyanaehngchatikuyburi aelaxuthyanaehngchatiechlimphraekiyrtiithypracn raychux aekikhpccubnpraethsithymixuthyanaehngchati 131 aehngtamthimirachkiccanuebksaaelw aelaphunthietriymkarxik 23 aehng rwm 154 aehngdngni chuxekhtkarpkkhrxngthiepntwexiyngkhuxchuxekhtkarpkkhrxngthithithakarxuthyanaehngnn tngxyu hmayelkhxangxing xuthyanaehngchati xaephx cnghwd phikdphumisastr phaph phunthi tr km pithicdtng prakas1090 xuthyanaehngchatikuyburi kuyburi pranburi emuxngpracwbkhirikhnth samrxyyxd pracwbkhirikhnth 12 03 03 N 99 37 25 E 12 050957 N 99 623551 E 12 050957 99 623551 SL No 1090 duaephnthi 991 46 2542 25 minakhm 2542elm 116txnthi 20 khna 431028 xuthyanaehngchatiaekngkracan hwhin aekngkracan thayang hnxnghyaplxng pracwbkhirikhnth ephchrburi 12 53 06 N 99 37 58 E 12 884980 N 99 632643 E 12 884980 99 632643 SL No 1028 duaephnthi 3 034 42 2524 12 mithunayn 2524elm 98txnthi 92 chbbphiesshna 31069 xuthyanaehngchatiaekngkrung ichya thachang thachna wiphawdi surasdrthani 9 19 41 N 98 51 11 E 9 328140 N 98 852928 E 9 328140 98 852928 SL No 1069 duaephnthi 545 81 2534 4 thnwakhm 2534elm 108txnthi 211 chbbphiesshna 481033 xuthyanaehngchatiaekngtana okhngeciym sirinthr xublrachthani 15 17 45 N 105 28 26 E 15 295709 N 105 473804 E 15 295709 105 473804 SL No 1033 duaephnthi 85 26 2524 13 krkdakhm 2524elm 98txnthi 115 chbbphiesshna 201126 xuthyanaehngchatikhunkhan saeming echiyngihm 18 51 15 N 98 37 19 E 18 854189 N 98 621944 E 18 854189 98 621944 SL No 1126 duaephnthi 208 93 2555 18 phvsphakhm 2555elm 129txnthi 43 khna 41081 xuthyanaehngchatikhunaec ewiyngpaepa echiyngray 19 04 36 N 99 23 59 E 19 076576 N 99 399674 E 19 076576 99 399674 SL No 1081 duaephnthi 283 48 2538 14 singhakhm 2538elm 112txnthi 33 khna 281111 xuthyanaehngchatikhunnan bxeklux nan 19 10 51 N 101 10 46 E 19 180695 N 101 179474 E 19 180695 101 179474 SL No 1111 duaephnthi 245 91 2552 15 krkdakhm 2552elm 126txnthi 43 khna 1001115 xuthyanaehngchatikhunphawx aemramad aemsxd tak 17 02 15 N 98 37 46 E 17 037638 N 98 629552 E 17 037638 98 629552 SL No 1115 duaephnthi 396 92 2552 23 thnwakhm 2552elm 126txnthi 96 khna 79123 xuthyanaehngchatikhunsthan nanxy nahmun thapla nan xutrditth 18 16 38 N 100 31 16 E 18 277269 N 100 521154 E 18 277269 100 521154 SL No 9123 duaephnthi 364 67 2560 25 minakhm 2560elm 134txnthi 34 khna 71125 xuthyanaehngchatiekhakhx ekhakhx emuxngephchrburn hlmeka hlmsk ephchrburn 16 34 20 N 100 58 41 E 16 572331 N 100 978063 E 16 572331 100 978063 SL No 1125 duaephnthi 483 78 2555 18 phvsphakhm 2555elm 129txnthi 43 khna 11014 xuthyanaehngchatiekhakhichchkut ekhakhichchkut makham cnthburi 12 50 20 N 102 07 16 E 12 838812 N 102 121112 E 12 838812 102 121112 SL No 1014 duaephnthi 57 69 2520 4 phvsphakhm 2520elm 94txnthi 38 chbbphiesshna 411013 xuthyanaehngchatiekhachaema ekhawng aeknghangaemw aeklng ekhachaema cnthburi rayxng 12 54 46 N 101 43 28 E 12 912887 N 101 724533 E 12 912887 101 724533 SL No 1013 duaephnthi 87 55 2519 31 thnwakhm 2518elm 92txnthi 267 chbbphiesshna 101113 xuthyanaehngchatiekhann thasala nbphita sichl nkhrsrithrrmrach 8 46 13 N 99 48 16 E 8 770310 N 99 804310 E 8 770310 99 804310 SL No 1113 duaephnthi 408 70 2552 23 thnwakhm 2552elm 126txnthi 96 khna 11065 xuthyanaehngchatiekhanakhang nathwi saeda sngkhla 6 36 01 N 100 35 19 E 6 600348 N 100 588694 E 6 600348 100 588694 SL No 1065 duaephnthi 220 42 2534 22 krkdakhm 2534elm 108txnthi 127 chbbphiesshna 401042 xuthyanaehngchatiekhapu ekhaya naoyng emuxngtrng rsda hwyyxd chaxwd thungsng knghra paphayxm srinkhrinthr sribrrpht trng nkhrsrithrrmrach phthlung 7 40 42 N 99 52 23 E 7 678450 N 99 873071 E 7 678450 99 873071 SL No 1042 duaephnthi 701 74 2525 27 phvsphakhm 2525elm 99txnthi 72 chbbphiesshna 41029 xuthyanaehngchatiekhaphnmebyca ekhaphnm emuxngkrabi xawluk krabi 8 14 17 N 98 55 02 E 8 238013 N 98 917090 E 8 238013 98 917090 SL No 1029 duaephnthi 52 62 2524 9 krkdakhm 2524elm 98txnthi 112 chbbphiesshna 41083 xuthyanaehngchatiekhaphrawihar knthrlks nakhun nayun srisaeks xublrachthani 14 26 22 N 104 43 47 E 14 439471 N 104 729721 E 14 439471 104 729721 SL No 1083 duaephnthi 136 62 2541 20 minakhm 2541elm 115txnthi 14 khna 51052 xuthyanaehngchatiekhalapi hadthayehmuxng thayehmuxng phngnga 8 26 17 N 98 14 12 E 8 438124 N 98 236578 E 8 438124 98 236578 SL No 1052 duaephnthi 59 65 2529 14 emsayn 2529elm 103txnthi 59 chbbphiesshna 61022 xuthyanaehngchatiekhask bantakhun phnm surasdrthani 8 55 43 N 98 31 34 E 8 928667 N 98 526122 E 8 928667 98 526122 SL No 1022 duaephnthi 741 01 2523 22 thnwakhm 2523elm 97txnthi 197 chbbphiesshna 61004 xuthyanaehngchatiekhasamrxyyxd kuyburi samrxyyxd pracwbkhirikhnth 12 07 42 N 99 57 15 E 12 128464 N 99 954116 E 12 128464 99 954116 SL No 1004 duaephnthi 161 25 2509 28 mithunayn 2509elm 83txnthi 53hna 4201122 xuthyanaehngchatiekhasibhachn aeknghangaemw cnthburi 13 10 38 N 102 00 12 E 13 177148 N 102 003269 E 13 177148 102 003269 SL No 1122 duaephnthi 118 14 2552 25 thnwakhm 2552elm 126txnthi 97 khna 171009 xuthyanaehngchatiekhahlwng chwang changklang nbphita phrhmkhiri phipun emuxngnkhrsrithrrmrach lanska nkhrsrithrrmrach 8 22 25 N 99 44 06 E 8 373717 N 99 735022 E 8 373717 99 735022 SL No 1009 duaephnthi 593 56 2517 18 thnwakhm 2517elm 91txnthi 216 chbbphiesshna 51066 xuthyanaehngchatiekhahlk laru kapng takwpa thayehmuxng emuxngphngnga phngnga 8 38 05 N 98 17 17 E 8 634658 N 98 288007 E 8 634658 98 288007 SL No 1066 duaephnthi 133 71 2534 30 singhakhm 2534elm 108txnthi 152 chbbphiesshna 51067 xuthyanaehngchatiekhaaehlm thxngphaphumi sngkhlaburi kaycnburi 15 01 28 N 98 35 53 E 15 024574 N 98 598074 E 15 024574 98 598074 SL No 1067 duaephnthi 1 478 01 2534 8 phvscikayn 2534elm 108txnthi 195 chbbphiesshna 461034 xuthyanaehngchatiekhaaehlmhya hmuekaaesmd aeklng emuxngrayxng rayxng 12 35 28 N 101 25 06 E 12 591201 N 101 418212 E 12 591201 101 418212 SL No 1034 duaephnthi 131 62 2524 1 tulakhm 2524elm 98txnthi 162 chbbphiesshna 61001 xuthyanaehngchatiekhaihy pakphli emuxngnkhrnayk pakchxng wngnaekhiyw kbinthrburi nadi pracntkham emuxngpracinburi aekngkhxy mwkehlk nkhrnayk nkhrrachsima pracinburi sraburi 14 25 55 N 101 22 19 E 14 432002 N 101 371839 E 14 432002 101 371839 SL No 1001 duaephnthi 2 168 75 2505 18 knyayn 2505elm 79txnthi 86hna 9821039 xuthyanaehngchatiekhuxnsrinkhrinthr thxngphaphumi ithroykh sriswsdi kaycnburi 14 38 21 N 98 59 08 E 14 639196 N 98 985538 E 14 639196 98 985538 SL No 1039 duaephnthi 2 032 65 2524 23 thnwakhm 2524elm 98txnthi 210 chbbphiesshna 161102 xuthyanaehngchatikhlxngphnm phnm surasdrthani 8 52 48 N 98 40 26 E 8 879925 N 98 673963 E 8 879925 98 673963 SL No 1102 duaephnthi 412 67 2543 17 phvscikayn 2543elm 117txnthi 108 khna 151044 xuthyanaehngchatikhlxnglan khlxnglan kaaephngephchr 16 07 46 N 99 16 51 E 16 129371 N 99 280712 E 16 129371 99 280712 SL No 1044 duaephnthi 423 79 2525 25 thnwakhm 2525elm 99txnthi 191 chbbphiesshna 341063 xuthyanaehngchatikhlxngwngeca oksmphinkhr khlxnglan wngeca kaaephngephchr tak 16 30 22 N 99 10 13 E 16 506047 N 99 170297 E 16 506047 99 170297 SL No 1063 duaephnthi 740 69 2533 29 singhakhm 2533elm 107txnthi 158 chbbphiesshna 169110 xuthyanaehngchatiaekhwnxy chatitrakar nkhrithy wngthxng wdobsth phisnuolk 17 10 33 N 100 23 50 E 17 175921 N 100 397218 E 17 175921 100 397218 SL No 9110 duaephnthi 223 86 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1058 xuthyanaehngchatiaecsxn aechm emuxngpan emuxnglapang wngehnux lapang 18 50 11 N 99 28 10 E 18 836394 N 99 469466 E 18 836394 99 469466 SL No 1058 duaephnthi 791 92 2531 28 krkdakhm 2531elm 105txnthi 122 chbbphiesshna 401124 xuthyanaehngchatiechlimphraekiyrtiithypracn bankha pakthx rachburi 13 16 01 N 99 33 10 E 13 266900 N 99 552860 E 13 266900 99 552860 SL No 1124 duaephnthi 328 05 2555 24 mkrakhm 2555elm 129txnthi 9 khna 11017 xuthyanaehngchatiechlimrtnoksinthr sriswsdi kaycnburi 14 39 40 N 99 18 15 E 14 660987 N 99 304231 E 14 660987 99 304231 SL No 1017 duaephnthi 66 96 2523 12 kumphaphnth 2523elm 97txnthi 20hna 281010 xuthyanaehngchatidxykhuntal emuxnglapang hangchtr aemtha lapang laphun 18 29 43 N 99 16 11 E 18 495304 N 99 269656 E 18 495304 99 269656 SL No 1010 duaephnthi 261 32 2518 5 minakhm 2518elm 92txnthi 54 chbbphiesshna 519118 xuthyanaehngchatidxycng ethin sbprab li lapang laphun 17 55 02 N 99 15 00 E 17 917314 N 99 249957 E 17 917314 99 249957 SL No 9118 duaephnthi 346 19 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1107 xuthyanaehngchatidxyphaklxng emuxngaephr lxng sungemn aephr 18 09 10 N 99 59 15 E 18 152783 N 99 987398 E 18 152783 99 987398 SL No 1107 duaephnthi 182 62 2550 6 krkdakhm 2550elm 124txnthi 31 khna 331097 xuthyanaehngchatidxyphahmpk ichyprakar fang aemxay echiyngihm 19 58 15 N 99 09 12 E 19 970794 N 99 153278 E 19 970794 99 153278 SL No 1097 duaephnthi 529 51 2543 4 knyayn 2543elm 117txnthi 81 khna 11094 xuthyanaehngchatidxyphukha echlimphraekiyrti echiyngklang thawngpha thungchang bxeklux pw aemcrim sntisukh nan 19 12 01 N 101 04 51 E 19 200184 N 101 080819 E 19 200184 101 080819 SL No 1094 duaephnthi 1 700 87 2542 17 mithunayn 2542elm 116txnthi 48 khna 51127 xuthyanaehngchatidxyphunang echiyngmwn dxkkhait png phaeya 18 51 22 N 100 10 56 E 18 855994 N 100 182178 E 18 855994 100 182178 SL No 1127 duaephnthi 863 35 2555 13 mithunayn 2555elm 129txnthi 51 khna 229103 xuthyanaehngchatidxyewiyngpha aemsrwy ichyprakar fang echiyngray echiyngihm 19 39 12 N 99 13 15 E 19 653305 N 99 220911 E 19 653305 99 220911 SL No 9103 duaephnthi 357 35 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1024 xuthyanaehngchatidxysuethph puy emuxngechiyngihm aemaetng aemrim hangdng echiyngihm 18 48 47 N 98 56 24 E 18 813030 N 98 940122 E 18 813030 98 940122 SL No 1024 duaephnthi 270 78 2524 14 emsayn 2524elm 98txnthi 57hna 1061061 xuthyanaehngchatidxyhlwng phan aemsrwy ewiyngpaepa emuxngphaeya aemic ngaw wngehnux echiyngray phaeya lapang 19 26 38 N 99 42 11 E 19 443850 N 99 703148 E 19 443850 99 703148 SL No 1061 duaephnthi 1 208 00 2533 16 emsayn 2533elm 107txnthi 61 chbbphiesshna 141006 xuthyanaehngchatidxyxinthnnth cxmthxng dxyhlx aemaecm aemwang echiyngihm 18 32 12 N 98 31 17 E 18 536803 N 98 521410 E 18 536803 98 521410 SL No 1006 duaephnthi 474 68 2515 2 tulakhm 2515elm 89txnthi 148 chbbphiesshna 51103 xuthyanaehngchatitnskihy thxngaesnkhn thapla napad emuxngxutrditth xutrditth 17 39 24 N 100 34 05 E 17 656708 N 100 568188 E 17 656708 100 568188 SL No 1103 duaephnthi 518 08 2546 4 thnwakhm 2546elm 120txnthi 119 khna 11008 xuthyanaehngchatitarueta emuxngstul stul 6 42 10 N 99 38 48 E 6 702680 N 99 646556 E 6 702680 99 646556 SL No 1008 duaephnthi 1 713 97 2517 19 emsayn 2517elm 91txnthi 68 chbbphiesshna 391038 xuthyanaehngchatitaksinmharach emuxngtak aemsxd tak 16 46 51 N 98 55 44 E 16 780722 N 98 928825 E 16 780722 98 928825 SL No 1038 duaephnthi 265 93 2524 23 thnwakhm 2524elm 98txnthi 210 chbbphiesshna 131023 xuthyanaehngchatitadotn emuxngchyphumi chyphumi 15 58 52 N 102 02 04 E 15 980977 N 102 034435 E 15 980977 102 034435 SL No 1023 duaephnthi 222 96 2524 31 thnwakhm 2523elm 97txnthi 208 chbbphiesshna 81087 xuthyanaehngchatitadhmxk emuxngephchrburn ephchrburn 16 22 23 N 101 19 42 E 16 373083 N 101 328346 E 16 373083 101 328346 SL No 1087 duaephnthi 286 56 2541 30 tulakhm 2541elm 115txnthi 78 khna 111082 xuthyanaehngchatitaphraya onndinaedng bankrwd lahanthray taphraya burirmy sraaekw 14 07 55 N 102 40 09 E 14 131946 N 102 669106 E 14 131946 102 669106 SL No 1082 duaephnthi 620 71 2539 22 phvscikayn 2539elm 113txnthi 65 khna 71073 xuthyanaehngchatiitrmeyn kaycndisth bannasar ewiyngsra surasdrthani 8 51 48 N 99 28 42 E 8 863310 N 99 478341 E 8 863310 99 478341 SL No 1073 duaephnthi 387 96 2535 31 thnwakhm 2534elm 108txnthi 245 chbbphiesshna 861006 xuthyanaehngchatithahlwng khunnanangnxn aemsay echiyngray 20 22 54 N 99 52 06 E 20 38167 N 99 86833 E 20 38167 99 86833 SL No 1006 duaephnthi 8 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1116 xuthyanaehngchatithapla natkphaesux pangmapha emuxngaemhxngsxn aemhxngsxn 19 27 50 N 97 55 37 E 19 463843 N 97 927059 E 19 463843 97 927059 SL No 1116 duaephnthi 637 06 2552 23 thnwakhm 2552elm 126txnthi 96 khna 109104 xuthyanaehngchatithaphaith ngaw aechm emuxnglapang aememaa lapang 18 36 13 N 99 53 53 E 18 603642 N 99 898029 E 18 603642 99 898029 SL No 9104 duaephnthi 1 240 50 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa9116 xuthyanaehngchatithasaekin sxngaekhw echiyngkha png nan phaeya 19 23 02 N 100 32 20 E 19 383898 N 100 539016 E 19 383898 100 539016 SL No 9116 duaephnthi 252 64 2559 21 emsayn 2559elm 133txnthi 33 khna 521114 xuthyanaehngchatithxngphaphumi thxngphaphumi sngkhlaburi kaycnburi 14 41 33 N 98 24 16 E 14 692458 N 98 404420 E 14 692458 98 404420 SL No 1114 duaephnthi 1 234 26 2552 23 thnwakhm 2552elm 126txnthi 96 khna 41020 xuthyanaehngchatithaelbn khwnodn emuxngstul stul 6 42 32 N 100 10 09 E 6 708786 N 100 169095 E 6 708786 100 169095 SL No 1020 duaephnthi 200 29 2523 27 tulakhm 2523elm 97txnthi 165 chbbphiesshna 221040 xuthyanaehngchatithblan khrburi pkthngchy wngnaekhiyw esingsang nadi nkhrrachsima pracinburi 14 13 05 N 101 54 06 E 14 217949 N 101 901585 E 14 217949 101 901585 SL No 1040 duaephnthi 2 245 88 2524 23 thnwakhm 2524elm 98txnthi 210 chbbphiesshna 201003 xuthyanaehngchatithungaeslnghlwng nkhrithy eninmaprang wngthxng ekhakhx emuxngephchrburn wngopng phisnuolk ephchrburn 16 50 35 N 100 52 49 E 16 843028 N 100 880221 E 16 843028 100 880221 SL No 1003 duaephnthi 1 244 83 2506 29 mkrakhm 2506elm 80txnthi 11 chbbphiesshna 191077 xuthyanaehngchatiithrthxng ethphsthit phkdichumphl hnxngbwaedng hnxngbwraehw chyphumi 15 52 32 N 101 30 33 E 15 875437 N 101 509251 E 15 875437 101 509251 SL No 1077 duaephnthi 333 35 2535 30 thnwakhm 2535elm 109txnthi 126hna 271019 xuthyanaehngchatiithroykh thxngphaphumi ithroykh kaycnburi 14 26 16 N 98 51 05 E 14 437760 N 98 851354 E 14 437760 98 851354 SL No 1019 duaephnthi 955 14 2523 27 tulakhm 2523elm 97txnthi 165 chbbphiesshna 131085 xuthyanaehngchatitharobkkhrni emuxngkrabi xawluk krabi 8 23 21 N 98 44 04 E 8 389176 N 98 734577 E 8 389176 98 734577 SL No 1085 duaephnthi 103 45 2541 30 knyayn 2541elm 115txnthi 67 khna 49143 xuthyanaehngchatitharesdc ekaaphangn ekaaphangn surasdrthani 9 45 23 N 100 01 23 E 9 756313 N 100 022941 E 9 756313 100 022941 SL No 9143 duaephnthi 44 99 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa9121 xuthyanaehngchatinnthburi banhlwng thawngpha emuxngnan nan 19 07 45 N 100 38 32 E 19 129090 N 100 642348 E 19 129090 100 642348 SL No 9121 duaephnthi 452 96 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa9136 xuthyanaehngchatinayung naosm pakchm sngkhm nayung naosm banphux ely hnxngkhay xudrthani 17 55 29 N 102 15 03 E 17 924726 N 102 250935 E 17 924726 102 250935 SL No 9136 duaephnthi 401 40 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1121 xuthyanaehngchatinatkkhlxngaekw bxir trad 12 37 03 N 102 34 37 E 12 617433 N 102 577022 E 12 617433 102 577022 SL No 1121 duaephnthi 199 11 2552 25 thnwakhm 2552elm 126txnthi 97 khna 149131 xuthyanaehngchatinatkecdsawnxy pakchxng mwkehlk wngmwng nkhrrachsima sraburi 14 43 32 N 101 11 21 E 14 725666 N 101 189038 E 14 725666 101 189038 SL No 9131 duaephnthi 41 47 2559 26 thnwakhm 2559elm 133txnthi 109 khna 301055 xuthyanaehngchatinatkchatitrakar chatitrakar nkhrithy phisnuolk 17 18 08 N 100 40 40 E 17 302134 N 100 677809 E 17 302134 100 677809 SL No 1055 duaephnthi 537 21 2530 2 phvscikayn 2530elm 104txnthi 220 chbbphiesshna 209140 xuthyanaehngchatinatksiop caaena raaenga ruxesaa srisakhr nrathiwas 6 16 04 N 101 37 20 E 6 267821 N 101 622159 E 6 267821 101 622159 SL No 9140 duaephnthi 122 74 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1110 xuthyanaehngchatinatkthraykhaw okhkophthi emuxngyala yaha sabayxy pttani yala sngkhla 6 39 25 N 101 05 46 E 6 656893 N 101 096068 E 6 656893 101 096068 SL No 1110 duaephnthi 69 75 2551 28 phvsphakhm 2551elm 125txnthi 71 khna 41011 xuthyanaehngchatinatkphliw khlung makham emuxngcnthburi aehlmsingh cnthburi 12 31 53 N 102 11 14 E 12 531473 N 102 187216 E 12 531473 102 187216 SL No 1011 duaephnthi 119 42 2518 2 phvsphakhm 2518elm 92txnthi 87 chbbphiesshna 79109 xuthyanaehngchatinatkphaecriy phbphra emuxngtak aemsxd wngeca tak 16 30 08 N 98 45 09 E 16 502222 N 98 752528 E 16 502222 98 752528 SL No 9109 duaephnthi 699 66 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1037 xuthyanaehngchatinatkaemsurinthr khunywm emuxngaemhxngsxn aemhxngsxn 19 21 13 N 97 58 52 E 19 353683 N 97 981064 E 19 353683 97 981064 SL No 1037 duaephnthi 429 69 2524 29 tulakhm 2524elm 98txnthi 180 chbbphiesshna 11064 xuthyanaehngchatinatkoyng changklang thungsng nabxn rxnphibuly lanska nkhrsrithrrmrach 8 10 23 N 99 44 43 E 8 173051 N 99 745162 E 8 173051 99 745162 SL No 1064 duaephnthi 210 29 2534 22 krkdakhm 2534elm 108txnthi 127 chbbphiesshna 331027 xuthyanaehngchatinatksamhln aekngkhxy emuxngsraburi wiharaedng hnxngaekh sraburi 14 26 14 N 100 57 47 E 14 437307 N 100 963084 E 14 437307 100 963084 SL No 1027 duaephnthi 45 54 2524 2 mithunayn 2524elm 98txnthi 85 chbbphiesshna 41095 xuthyanaehngchatinatksikhid sichl kaycndisth nkhrsrithrrmrach surasdrthani 9 00 52 N 99 46 16 E 9 014571 N 99 771193 E 9 014571 99 771193 SL No 1095 duaephnthi 142 13 2542 17 mithunayn 2542elm 116txnthi 48 khna 81093 xuthyanaehngchatinatkhngaw thungtaok phaota swi hlngswn emuxngranxng laxun chumphr ranxng 9 51 23 N 98 37 40 E 9 856334 N 98 627660 E 9 856334 98 627660 SL No 1093 duaephnthi 706 03 2542 2 mithunayn 2542elm 116txnthi 44 khna 131070 xuthyanaehngchatinatkhwyyang thbsaaek bangsaphan pracwbkhirikhnth 11 37 33 N 99 36 50 E 11 625839 N 99 613796 E 11 625839 99 613796 SL No 1070 duaephnthi 158 43 2534 8 thnwakhm 2534elm 108txnthi 215 chbbphiesshna 11100 xuthyanaehngchatinaphxng okhkophthiichy banfang phuewiyng mycakhiri hnxngerux xublrtn aekngkhrx banaethn khxnaekn chyphumi 16 37 28 N 102 34 12 E 16 624434 N 102 570030 E 16 624434 102 570030 SL No 1100 duaephnthi 226 42 2543 15 phvscikayn 2543elm 117txnthi 105 khna 101005 xuthyanaehngchatinahnaw khxnsar nahnaw emuxngephchrburn hlmsk chyphumi ephchrburn 16 44 19 N 101 34 13 E 16 738650 N 101 570264 E 16 738650 101 570264 SL No 1005 duaephnthi 974 26 2515 4 phvsphakhm 2515elm 89txnthi 71 chbbphiesshna 11088 xuthyanaehngchatibanglang bnnngsta ebtng tharot yala 6 00 30 N 101 09 36 E 6 008330 N 101 160017 E 6 008330 101 160017 SL No 1088 duaephnthi 293 55 2542 24 kumphaphnth 2542elm 116txnthi 9 khna 381096 xuthyanaehngchatibuod suihngpadi ecaaixrxng baecaa yingx raaenga ruxesaa sukhirin suihngpadi kaphx ramn nrathiwas pttani yala 6 30 12 N 101 37 14 E 6 503381 N 101 620506 E 6 503381 101 620506 SL No 1096 duaephnthi 354 94 2542 17 mithunayn 2542elm 116txnthi 48 khna 111041 xuthyanaehngchatipangsida nadi emuxngsraaekw wthnankhr pracinburi sraaekw 13 59 02 N 102 12 14 E 13 983955 N 102 203822 E 13 983955 102 203822 SL No 1041 duaephnthi 847 00 2525 22 kumphaphnth 2525elm 99txnthi 24 chbbphiesshna 71105 xuthyanaehngchatipahinngam sbihy ethphsthit chyphumi 15 37 54 N 101 23 38 E 15 631601 N 101 393851 E 15 631601 101 393851 SL No 1105 duaephnthi 100 08 2550 6 mithunayn 2550elm 124txnthi 26 khna 261099 xuthyanaehngchatiphaaedng echiyngdaw ichyprakar ewiyngaehng echiyngihm 19 37 44 N 98 57 21 E 19 628988 N 98 955943 E 19 628988 98 955943 SL No 1099 duaephnthi 1 144 94 2543 2 phvscikayn 2543elm 117txnthi 98 khna 41074 xuthyanaehngchatiphaaetm okhngeciym ophthiithr sriemuxngihm xublrachthani 15 24 08 N 105 30 00 E 15 402090 N 105 499940 E 15 402090 105 499940 SL No 1074 duaephnthi 361 44 2535 31 thnwakhm 2534elm 108txnthi 245 chbbphiesshna 901086 xuthyanaehngchatiphuety danchang suphrrnburi 14 57 02 N 99 26 02 E 14 950492 N 99 433821 E 14 950492 99 433821 SL No 1086 duaephnthi 318 76 2541 30 knyayn 2541elm 115txnthi 67 khna 71093 xuthyanaehngchatiphuchifa ething echiyngray 19 51 04 N 100 26 58 E 19 85102 N 100 44944 E 19 85102 100 44944 SL No 1093 duaephnthi 192 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1002 xuthyanaehngchatiphukradung phukradung ely 16 52 16 N 101 50 50 E 16 871038 N 101 847304 E 16 871038 101 847304 SL No 1002 duaephnthi 265 38 2505 23 phvscikayn 2505elm 79txnthi 104 chbbphiesshna 161050 xuthyanaehngchatiphueka phuphankha ekhaswnkwang phuewiyng xublrtn onnsng emuxnghnxngbwlaphu khxnaekn hnxngbwlaphu 16 48 42 N 102 36 40 E 16 811643 N 102 611232 E 16 811643 102 611232 SL No 1050 duaephnthi 307 38 2528 20 knyayn 2528elm 102txnthi 130 chbbphiesshna 51053 xuthyanaehngchatiphucxng nayxy nacahlwy nayun bunthrik xublrachthani 14 26 03 N 105 15 10 E 14 434280 N 105 252653 E 14 434280 105 252653 SL No 1053 duaephnthi 704 91 2530 1 mithunayn 2530elm 104txnthi 103 chbbphiesshna 111098 xuthyanaehngchatiphusang ething echiyngkha phusang echiyngray phaeya 19 39 37 N 100 22 30 E 19 660282 N 100 374969 E 19 660282 100 374969 SL No 1098 duaephnthi 281 68 2543 2 phvscikayn 2543elm 117txnthi 98 khna 11059 xuthyanaehngchatiphuphaethib dxntal emuxngmukdahar mukdahar 16 26 01 N 104 48 10 E 16 433498 N 104 802718 E 16 433498 104 802718 SL No 1059 duaephnthi 50 53 2531 28 thnwakhm 2531elm 105txnthi 235 chbbphiesshna 191072 xuthyanaehngchatiphuphaman chumaeph phuphaman phukradung khxnaekn ely 16 45 25 N 101 58 05 E 16 756983 N 101 967919 E 16 756983 101 967919 SL No 1072 duaephnthi 355 51 2534 8 thnwakhm 2534elm 108txnthi 215 chbbphiesshna 91057 xuthyanaehngchatiphuphayl naaek khachaxi dnghlwng okhksrisuphrrn etangxy phuphan nkhrphnm mukdahar sklnkhr 16 55 42 N 104 10 20 E 16 928228 N 104 172289 E 16 928228 104 172289 SL No 1057 duaephnthi 780 26 2531 28 krkdakhm 2531elm 105txnthi 122 chbbphiesshna 361118 xuthyanaehngchatiphuphaehlk khamwng smedc kudbak nikhmnaxun phuphan warichphumi sxngdaw wngsamhmx kalsinthu sklnkhr xudrthani 17 16 02 N 103 27 32 E 17 267270 N 103 458786 E 17 267270 103 458786 SL No 1118 duaephnthi 406 23 2552 23 thnwakhm 2552elm 126txnthi 96 khna 161007 xuthyanaehngchatiphuphan smedc hwyphung kudbak phrrnanikhm phuphan emuxngsklnkhr kalsinthu sklnkhr 17 03 45 N 103 58 22 E 17 062563 N 103 972727 E 17 062563 103 972727 SL No 1007 duaephnthi 731 31 2515 13 phvscikayn 2515elm 89txnthi 170 chbbphiesshna 11016 xuthyanaehngchatiphuerux thali phuerux ely 17 28 54 N 101 21 07 E 17 481557 N 101 351866 E 17 481557 101 351866 SL No 1016 duaephnthi 121 48 2522 26 krkdakhm 2522elm 96txnthi 124 chbbphiesshna 11117 xuthyanaehngchatiphulngka nathm banaephng bungokhnghlng nkhrphnm bungkal 17 59 04 N 104 08 20 E 17 984429 N 104 138824 E 17 984429 104 138824 SL No 1117 duaephnthi 57 82 2552 23 thnwakhm 2552elm 126txnthi 96 khna 131108 xuthyanaehngchatiphuaelnkha ekstrsmburn aekngkhrx banekhwa emuxngchyphumi hnxngbwaedng chyphumi 15 59 58 N 101 53 40 E 15 999405 N 101 894533 E 15 999405 101 894533 SL No 1108 duaephnthi 197 58 2550 27 krkdakhm 2550elm 124txnthi 37 khna 161071 xuthyanaehngchatiphuewiyng chumaeph phuewiyng ewiyngeka sichmphu hnxngnakha khxnaekn 16 44 07 N 102 17 06 E 16 735165 N 102 284897 E 16 735165 102 284897 SL No 1071 duaephnthi 317 40 2534 8 thnwakhm 2534elm 108txnthi 215 chbbphiesshna 51075 xuthyanaehngchatiphusradxkbw dxntal nikhmkhasrxy emuxngmukdahar elingnktha chanuman esnangkhnikhm mukdahar yosthr xanacecriy 16 14 00 N 104 46 49 E 16 233395 N 104 780185 E 16 233395 104 780185 SL No 1075 duaephnthi 224 99 2535 30 thnwakhm 2535elm 109txnthi 126hna 181079 xuthyanaehngchatiphuswnthray naaehw ely 17 30 13 N 100 56 20 E 17 503576 N 100 938945 E 17 503576 100 938945 SL No 1079 duaephnthi 104 33 2537 23 phvscikayn 2537elm 111txnthi 52 khna 541109 xuthyanaehngchatiphusxydaw chatitrakar banokhk napad phisnuolk xutrditth 17 41 48 N 100 56 50 E 17 696616 N 100 947100 E 17 696616 100 947100 SL No 1109 duaephnthi 341 79 2551 28 phvsphakhm 2551elm 125txnthi 71 khna 11048 xuthyanaehngchatiphuhinrxngkla nkhrithy dansay phisnuolk ely 17 00 13 N 100 59 36 E 17 003526 N 100 993196 E 17 003526 100 993196 SL No 1048 duaephnthi 304 96 2527 26 krkdakhm 2527elm 101txnthi 96 chbbphiesshna 49112 xuthyanaehngchatiaemenga thasxngyang sbemy tak aemhxngsxn 17 50 46 N 97 58 36 E 17 846163 N 97 976751 E 17 846163 97 976751 SL No 9112 duaephnthi 447 72 yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa yngimmiprakascdtnginrachkiccanuebksa1106 xuthyanaehngchatiaemcrim aemcrim ewiyngsa nan 18 36 06 N 100 58 49 E 18 601537 N 100 980247 E 18 601537 100 980247 SL No 1106 duaephnthi span, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม